Prijava

Krediti u suradnji s HAMAG INVEST-om

ImexBanka

Kako bismo našim klijentima osigurali što lakšu realizaciju kredita, Imex banka d.d. i HAMAG INVEST potpisali su Sporazum o poslovnoj suradnji. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije je državna agencija koja potiče malo i srednje poduzetništvo na način da izdaje garancije pomoću kojih se omogućuje lakša realizacija kreditnog plasmana za najkvalitetnije projekte.

Zahtjevi za kredite

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva

  • Potrebna dokumentacija za obradu zahtjevadokument
Print