Prijava

Novosti

ImexBanka
30.04.2016.

SEPA informacije za klijente Banke


SEPA (engl. Single Euro Payments Area), Jedinstveno područje plaćanja u eurima, omogućuje stvaranje jedinstvenog tržišta za platne usluge
16.12.2015.

Zamjena tan kartica

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da je Imex banka d.d.  uvela novi, pouzdani sustav za autentifikaciju  korisnika usluge internet bankarstva.
Print