Prijava

Tekući račun

ImexBanka
 • Povoljne naknade za vođenje tekućeg računa
 • Podizanje gotovine bez naknade na najširoj bankomatskoj mreži u Hrvatskoj
 • Multivalutni račun – više različitih valuta na istom računu

Korisnikom tekućeg računa Imex banke može postati svaka domaća ili strana fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Otvaranjem tekućeg računa s redovnim mjesečnim priljevima (plaća ili mirovina) ostvarujete status klijenta Banke* i možete koristiti brojne financijske pogodnosti:

 • Dopušteno prekoračenje odmah po uplati prvog redovnog primanja. Najviši iznos je tri redovna primanja a najviše do 6.000 EUR.
 • Kamatna stopa na iskorišteni iznos dopuštenog prekoračenja je 7,30% godišnje.
 • Mogućnost korištenja Visa kreditne kartice odmah po otvaranju tekućeg računa s redovnim priljevima,
 • Mogućnost korištenja Visa kreditne kartice bez upisnine i članarine za prvu godinu (za osnovnog i dodatnog korisnika),
 • Povoljnije naknade po uplatnicama za umirovljenike.

Pogodnosti Visa kartice

Korisnicima tekućeg računa izdaje se međunarodna Visa kartica koja omogućava:

 • Obavljanje svih transakcija elektronskim putem, uz provjeru PIN-a,
 • Sredstva s Vašeg računa dostupna su Vam 24 sata dnevno uz potpunu kontrolu trošenja i znatno brži način pristupa novcu od odlaska u banku,
 • Znatno sigurniji način raspolaganja novcem od nošenja gotovine, jer se u slučaju gubitka kartice ona blokira i ne može se više koristiti. Pri tome je važno nestanak kartice što prije prijaviti Banci.

Trajni nalog

Zašto ugovoriti trajni nalog?

Korištenjem trajnog naloga Imex banke, mi se umjesto Vas brinemo o pravovremenom plaćanju svih Vaših obveza. Trajni nalog s tekućeg, žiro, deviznog ili štednog računa po viđenju (a vista), možete ugovoriti vrlo brzo i jednostavno u svim našim poslovnicama. Vaša se obveza automatski plaća s Vašeg računa na dan koji Vi odredite.

Trajni nalog možete ugovoriti za:

 • Plaćanja unutar Banke, npr. za otplatu kredita, plaćanje naknada i sl.
 • Plaćanja izvan Banke, npr. za otplatu kredita u drugoj banci, plaćanje naknada sl.

 

Isplata mirovine na tekući račun

Za isplatu mirovine na tekući račun dovoljno je doći u bilo koju poslovnicu Banke sa zadnjim odreskom mirovine, te potpisati obrazac HZMO-a o suglasnosti za isplatu mirovine putem tekućeg računa otvorenog u Imex banci.

Na bankomatima u sustavu MBNET mreže u Hrvatskoj (preko 900 bankomata) klijenti Imex banke d.d. mogu podizati gotovinu bez plaćanja naknade. Potražite bankomat s oznakom  MBNET u vašoj blizini.

On-line bankarstvo za potrošače (ImexNet internet bankarstvo;ImexM mobilno bankarstvo)

Uz otvoren tekući račun možete koristiti On-line bankarstvo.

 • Uvid u stanje Vaših eurskih, deviznih i kreditnih računa dostupno Vam je 24 sata dnevno,
 • Povoljnije plaćanje svih vrsta naloga (0,27 EUR za platni nalog do iznosa 106,18 EUR)
 • Jednostavan prijenos sredstava između Vašeg tekućeg računa i Vašeg žiro, deviznog ili štednog računa po viđenju (a vista), kao i kupnju deviza ukoliko imate otvoren devizni račun.

Uz priložene upute za korištenje, naši djelatnici iz sektora informatičke tehnologije ili platnog prometa uvijek su Vam na raspolaganju za bilo koji upit u vezi On-line bankarstva. 

Popunjenu pristupnicu za On-line bankarstvo možete dostaviti u bilo koju poslovnicu banke, kako bi Vam se aktivirala odabrana usluga. Molimo da u pristupnici popunite podatke o e-mail adresi ukoliko želite dobivati obavijesti o korištenju On-line bankarstva i obavijesti Banke.

Obrasci

 • Zahtjev za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računudokument
 • Letak tekući račundokument
 • Pristupnica za klijentedokument

Dodatne informacije za klijente

 • Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije građana-potrošačadokument
 • Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanjadokument
 • Opće informacije Mjenjačko poslovanjedokument
 • Opće informacije Multivalutni transkacijski račundokument
 • Terminski plan izvršenja platnih usluga u primjeni od 01.01.2023dokument

Informativni dokument o naknadama

 • Pojmovnikdokument
 • Informativni dokument o naknadama u EUR-gradjanidokument
 • Informativni dokument o naknadama u EUR-umirovljenicidokument
Print