Prijava

Devizni račun

ImexBanka
 • Bez naknade za vođenje deviznog računa,
 • Uvid u stanje na računu 24 sata dnevno putem On-line bankarstva (ImexNet internet bankarstvo;Imex M mobilno bankarstvo)
 • Multivalutni račun – sve valute na jednom računu.

Devizni račun mogu otvoriti domaće* i strane fizičke osobe** sa stalnim ili povremenim primanjima. Na deviznom računu vodi se priliv deviznih sredstava od plaća, mirovina, renta, invalidnina, individualnih bezgotovinskih uplata, pojedinačnih gotovinskih uplata, prijenosa i dr. Devizni račun se vodi u svim valutama po tečajnici HNB-a.

Vođenje deviznog računa je besplatno.

Vlasnik deviznog računa može svojim sredstvima raspolagati:

 • Isplatama u efektivnom stranom novcu ili u eurima,
 • Plaćanjem uvoza roba i usluga iz inozemstva,
 • Prijenosom na drugu valutu vlastitog deviznog računa.

Kamatna stopa na sredstva na deviznom računu iznosi 0,05%.

*Domaće fizičke osobe - rezidenti su:

 • Fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 • Hrvatski državljani zaposleni u diplomatskim, konzularnim i drugih predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu koja se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske te članovi njihovih obitelji,
 • Fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na temelju važeće dozvole boravka u trajanju od najmanje 183 dana, osim osoba zaposlenih u diplomatskim i konzularnim predstavništvima stranih zemalja te članovi njihovih obitelji.

**Strane fizičke osobe - nerezidenti su:

 • Fizičke osobe koje nisu prethodno navedene Banka će smatrati stranim fizičkim osobama – nerezidentima.

Trajni nalog

Zašto ugovoriti trajni nalog?

Korištenjem trajnog naloga Imex banke, mi se umjesto Vas brinemo o pravovremenom plaćanju svih Vaših obveza. Trajni nalog s deviznog, tekućeg, žiro ili štednog računa po viđenju (a vista), možete ugovoriti vrlo brzo i jednostavno u svim našim poslovnicama. Vaša se obveza automatski plaća s Vašeg računa na dan koji Vi odredite.

Trajni nalog možete ugovoriti za:

 • Plaćanja unutar banke. npr. za otplatu kredita, plaćanje naknada i sl.
 • Plaćanja izvan Banke. npr. za otplatu kredita u drugoj banci, plaćanje naknada sl.

Dodatne informacije za klijente

 • Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije građana-potrošačadokument
 • Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanjadokument
 • Opće informacije Mjenjačko poslovanjedokument
 • Opće informacije Multivalutni transkacijski račundokument
 • Terminski plan izvršenja platnih usluga u primjeni od 01.01.2023dokument
Pristupnicu možete predati u nekoj od poslovnica
Print