Prijava

Kartično poslovanje

ImexBanka

Vrste kartica obzirom na funkcionalnost:

 • Visa debitna kartica tekućeg računa
 • Visa kreditna kartica:
  • Revolving kreditna kartica
  • Kartica s odgodom plaćanja (charge)

Visa debitnom karticom raspolažete sredstvima na svom tekućem računu i odobrenim prekoračenjem po tekućem računu, te možete podizati gotovinu na bankomatima i plaćati na prodajnim mjestima, u Hrvatskoj i inozemstvu te na internet prodajnim mjestima koja imaju oznaku prihvata Maestro kartica.

Visa kreditna kartica karticom raspolažete limitom potrošnje (charge kartica) ili kreditnim limitom (revolving kreditna kartica) do iznosa od najviše 4.000 EUR.

Odobreni limit potrošnje ili kreditni limit troši se za plaćanja na prodajnim mjestima ili isplatu gotovine na bankomatima, u Hrvatskoj i inozemstvu.

Odabirom revolving kartice mjesečno plaćate 10% od ukupno učinjenih troškova, dok odabirom kartice s odgodom plaćanja (charge) mjesečno plaćate cjelokupni iznos troškova učinjenih u prethodnom obračunskom razdoblju (1 mjesec).

Korisnicima charge kartice koji račun podmire u roku dospjeća Banka ne zaračunava nikakve kamate.

Beskontaktno plaćanje

Karticama Imex banke možete beskontaktno plaćati iznose do 40 EUR bez unosa PIN-a na prodajnim mjestima koji podržavaju navedeni limit.

 

Prijava gubitka ili krađe kartice
- na brojeve telefona:
             tel. 021 406 100 (Centrala Banke) od 8-16h
             tel. 021 406 105, 021 406 109 (Kartično poslovanje) od 8-16h
             tel. 01 3078 699 (EGCP d.o.o.) od 0-24 sata
 

 

Informacija o Visa referentnom tečaju:

https://www.visa.co.uk/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html

Visa kartica

Visa kartica Imex banke međunarodno je prihvaćena debitna kartica putem koje klijenti mogu podizati gotovinu na bankomatima i plaćati na prodajnim mjestima s Maestro oznakom diljem svijeta. Karticom se raspolaže sa sredstvima na tekućem računu i odobrenim prekoračenjem po tekućem računu. Klijenti Banke koriste i brojne druge pogodnosti.

 • Najšira mreža bankomata u Hrvatskoj za podizanje gotovine bez naknade (preko 900 bankomata)
 • Preko 5.000 bankomata ostalih banaka u Hrvatskoj
 • Preko 1,5 milijuna bankomata iz mreže Visa širom svijeta.

Na bankomatima u sustavu MBNET mreže u Hrvatskoj (preko 900 bankomata) klijenti Imex banke d.d. mogu podizati gotovinu bez plaćanja naknade.

 

Visa kreditna kartica

Posebne pogodnosti! Imex banka izašla je u susret svojim klijentima odobravajući posebne uvjete korištenja Visa kartice:

 • Bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja, za osnovnog i dodatnog korisnika
 • Izdavanje kartice već nakon prvog redovnog priljeva na tekući račun u Banci, u skladu s kreditnom sposobnosti.

Izbor između dvije funkcionalnosti Visa kreditnih kartica:

 • Revolving kreditna kartica
 • Kartica s odgodom plaćanja (charge)

Visa karticom raspolažete limitom potoršnje (charge kartica) ili kreditnim limitom (revolving kreditna kartica) do iznosa od najviše 4.000 EUR.

Odobreni limit potrošnje ili kreditni limit troši se za plaćanja na prodajnim mjestima ili isplatu gotovine na bankomatima, u Hrvatskoj i inozemstvu.

Odabirom revolving kartice mjesečno plaćate 10% od ukupno učinjenih troškova, dok odabirom kartice s odgodom plaćanja (charge) mjesečno plaćate cjelokupni iznos troškova učinjenih u prethodnom obračunskom razdoblju (1 mjesec).

Korisnicima charge kartice koji račun podmire u roku dospjeća Banka ne zaračunava nikakve kamate.

Visa kreditna kartica Imex banke d.d. nudi niz pogodnosti:

 • Limit potrošnje ili kreditni limit do 4.000 EUR,
 • Korisnik kartice sam odabire postotak ukupnog duga koji želi mjesečno podmirivati (10% ili 100%),
 • Charge kartica - klasična kreditna kartica - svi troškovi (100 %) plaćaju se odjednom u cjelokupnom iznosu te funkcionira kao kartica s odgodom plaćanja i u tom slučaju Banka ne obračunava kamate,
 • Revolving kartica - iznos minimalne uplate 10 % od iskorištenog kreditnog limita. Kamata se plaća na iskorišteni dio kreditnog limita,
 • Plaćanje bez naknade na svim prodajnim mjestima s oznakom Visa, što obuhvaća 100.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj i više od 32 milijuna prodajnih mjesta širom svijeta,
 • Podizanje gotovine na 5.000 bankomata u Hrvatskoj i preko milijun bankomata u svijetu.

Dokumentacija za otvaranje tekućeg računa:

Dokumentacija za korištenje Visa kreditne kartice:

Kako biste potpuno bezbrižno koristili vašu karticu, molimo vas koristite ju u skladu sa savjetima za sigurno korištenje kartice.

Obrasci

 • Zahtjev za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računudokument
 • Pristupnica za charge kreditnu karticudokument
 • Pristupnica za revolving kreditnu karticudokument
 • Pristupnica za klijentedokument
 • Opće informacije EFTPOS dokument
 • Opće informacije_Visa charge kartica od 31.07.2023dokument
 • Opće informacije_Visa revolving kartica.od 31.07.2023dokument
 • Opće informacije_Visa debitna karticadokument
Print