Prijava

Žiro račun

ImexBanka

Žiro račun je poslovni račun domaćih i stranih fizičkih osoba, čiji se prihodi od samostalnog rada zakonski moraju evidentirati preko računa u banci, u obliku uplate u gotovini ili pak doznakom sredstava od fizičkih ili pravnih osoba.

Vlasnik raspolaže sredstvima žiro računa na način da:

  • Podiže gotovinu,
  • Obavlja plaćanja u korist računa sudionika platnog prometa,
  • Obavlja prijenos na drugi račun.

Svaka promjena na računu tiska se na izvodu prema datumu promjene i dostavlja korisniku na njegov zahtjev.

Kamatna stopa na sredstva na žiro računu iznosi 0,05%.

Trajni nalog

Zašto ugovoriti trajni nalog?

Korištenjem trajnog naloga Imex banke, mi umjesto Vas brinemo o pravovremenom plaćanju svih Vaših obveza. Trajni nalog s žiro, deviznog, tekućeg ili štednog računa po viđenju (a vista), možete ugovoriti vrlo brzo i jednostavno u svim našim poslovnicama. Vaša se obveza automatski plaća s Vašeg računa na dan koji Vi odredite.

Trajni nalog možete ugovoriti za:

  • Plaćanja unutar banke. npr. za otplatu kredita, plaćanje naknada i sl.
  • Plaćanja izvan Banke. npr. za otplatu kredita u drugoj banci, plaćanje naknada sl.

Dodatne informacije za klijente

  • Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije građana-potrošačadokument
  • Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanjadokument
  • Opće informacije Mjenjačko poslovanjedokument
  • Opće informacije Multivalutni transkacijski račundokument
  • Terminski plan izvršenja platnih usluga u primjeni od 01.01.2023dokument
Pristupnicu možete predati u nekoj od poslovnica
Print