Prijava

Žiro račun

ImexBanka

Žiro račun je kunski poslovni račun domaćih i stranih fizičkih osoba, čiji se prihodi od samostalnog rada zakonski moraju evidentirati preko računa u banci, u obliku uplate u gotovini ili pak doznakom sredstava od fizičkih ili pravnih osoba.

Izvori prihoda mogu biti:

 • Slobodne i stvaralačke djelatnosti,
 • Davanje u zakup ili najam nekretnina i pokretnina,
 • Honorarni odnosno dopunski rad,
 • Rad po ugovoru o djelu,
 • Prihodi od imovine i imovinskih prava.

Vlasnik raspolaže sredstvima žiro računa na način da:

 • Podiže gotovinu,
 • Obavlja plaćanja u korist računa sudionika platnog prometa,
 • Obavlja prijenos na drugi račun.

Svaka promjena na računu tiska se na izvodu prema datumu promjene i dostavlja korisniku na njegov zahtjev.

Kamatna stopa na sredstva na žiro računu iznosi 0,05%.

Trajni nalog

Zašto ugovoriti trajni nalog?

Korištenjem trajnog naloga Imex banke, mi umjesto Vas brinemo o pravovremenom plaćanju svih Vaših obveza. Trajni nalog s žiro, deviznog, tekućeg ili štednog računa po viđenju (a vista), možete ugovoriti vrlo brzo i jednostavno u svim našim poslovnicama. Vaša se obveza automatski plaća s Vašeg računa na dan koji Vi odredite.

Trajni nalog možete ugovoriti za:

 • Plaćanja unutar banke. npr. za otplatu kredita, plaćanje naknada i sl.
 • Plaćanja izvan Banke. npr. za otplatu kredita u drugoj banci, plaćanje naknada sl.

Internet bankarstvo za građane - Imex@NET

Uz otvoren žiro račun možete koristiti Imex@NET internet bankarstvo

 • Uvid u stanje Vaših kunskih, deviznih, žiro i kreditnih računa dostupno Vam je 24 sata dnevno,
 • Povoljnije plaćanje svih vrsta naloga (2 HRK za platni nalog do iznosa 800 HRK)
 • Jednostavan prijenos sredstava između Vašeg tekućeg računa i Vašeg žiro, deviznog ili štednog računa po viđenju (a vista), kao i kupnju deviza ukoliko imate otvoren devizni račun.

Uz priložene upute za korištenje, naši djelatnici iz sektora informatičke tehnologije ili platnog prometa uvijek su Vam na raspolaganju za bilo koji upit u vezi Imex@NET internet bankarstva.

Popunjenu pristupnicu za Imex@NET možete dostaviti u bilo koju poslovnicu Banke, gdje ćete odmah dobiti karticu s PINom za korištenje. Molimo da u pristupnici popunite podatke o e-mail adresi ukoliko želite dobivati obavijesti o korištenju Imex@NET-a i obavijesti Banke.

Dodatne informacije za klijente

 • Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije građana-potrošačadokument
 • Terminski plan zaprimanja i izvršenja platnih naloga građana-potrošačadokument
 • Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanjadokument
 • Opće informacije Mjenjačko poslovanjedokument
 • Opće informacije Multivalutni transkacijski račundokument
 • Opće informacije Platni promet dokument
 • Terminski plan izvršenja platnih usluga u primjeni od 01.01.2023dokument
Pristupnicu možete predati u nekoj od poslovnica
Print