Prijava

Akreditivi

ImexBanka

Dokumentarni akreditiv kao instrument platnog prometa s inozemstvom pruža visoki stupanj sigurnosti kako kupcu (uvozniku) tako i prodavatelju (izvozniku) roba ili usluga. Uobičajen je instrument među poslovnim partnerima koji tek započinju poslovnu suradnju ili se pak žele iz bilo kojeg drugog razloga zaštititi pri obavljanju poslovanja s inozemnim partnerom.

Dvije su glavne vrste dokumentarih akreditiva, uvozni i izvozni.

Kod otvaranja uvoznog akreditiva nalogodavatelj (uvoznik) ugovara takve dokumente po akreditivu koji će mu osigurati da se plaćanje izvrši upravo za onakvu robu ili uslugu koju je ugovorio sa inozemnim dobavljačem, uz ispunjenje precizno određenih uvjeta i u dogovorenim rokovima. Klijent banke (uvoznik) je zaštićen jer se plaćanje izvršava tek nakon što klijentov inozemni partner banci dostavi dokumente kojima dokazuje da je usluga izvršena ili roba otpremljena u odgovarajućoj količini i prema ugovorenim specifikacijama.

Kod aviziranja izvoznog akreditiva korisnik akreditiva (izvoznik) treba ispuniti uvjete navedene u akreditivu odnosno pripremiti traženu dokumentaciju koju putem svoje banke šalje banci svog kupca, kako bi se mogao naplatiti odmah po otpremi ugovorene robe. Korisnik akreditiva (izvoznik) naplaćuje se nakon što ovlaštena banka utvrdi da su dokumenti koji su prezentirani u skladu s ugovorenim uvjetima akreditiva.

Klijent - uvoznik, ovisno o svojim željama i dogovoru s Bankom, može unaprijed osigurati pokriće za plaćanje po akreditivu, a isto tako može dostaviti i zahtjev za otvaranje akreditiva bez prethodnog polaganja pokrića te priložiti dokumentaciju kao i kod zahtjeva za kredit odnosno garanciju.

Zahtjevi

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva

  • Potrebna dokumentacija za obradu zahtjevadokument
Print