Prijava

Pravne osobe

ImexBanka

Imex banka d.d. kao hrvatska banka razumije potrebe domaćih klijenata i djeluje u najboljem interesu hrvatskog gospodarstva.

Poslujemo kako s najvećim privrednim subjektima u našoj zemlji, tako i s manjim tvrtkama i obrtima, kojima nudimo sve vrste financijskih usluga.

Banka u svojoj ponudi za privredne subjekte ima sve vrste usluga i proizvoda: vodi poslovne račune, obavlja platni promet u zemlji i inozemstvu, internet bankarstvo, izdaje kunske i devizne garancije, uvozne i izvozne akreditive, odobrava sve vrste kratkoročnih i dugoročnih kredita, izdaje platežne kartice, participira u programima Hrvatske banke za obnovu i razvitak te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije.

Print