Prijava

SEPA izravno terećenje

ImexBanka

SEPA izravno terećenje je nacionalna platna usluga u eurima kojom se tereti transakcijski račun platitelja na osnovi instrukcije koju daje primatelj plaćanja temeljem prethodno dane suglasnosti platitelja. SEPA izravno terećenje vrsta je platnog instrumenta dostupnog na korištenje svim klijentima banaka koje su pristupile jedinstvenoj SEPA Osnovnoj shemi izravnog terećenja u Hrvatskoj i često se koristit za ponavljajuća plaćanja (npr. režijski troškovi). Da bi klijent pristupio usluzi SEPA izravno terećenje dužan je potpisati tzv. Suglasnost, odnosno pismeno odobrenje primatelju plaćanja za iniciranje platne transakcije i to u prodajnim prostorima primatelja plaćanja.

Prednosti

Jedinstveni standard provođenja izravnog terećenja sa svim primateljima plaćanja - sudionicima SEPA Osnovne sheme izravnog terećenja u Republici Hrvatskoj. Obveza informiranja klijenta od strane primatelja plaćanja minimalno 14 dana prije dana terećenja o iznosu i danu terećenja pojedinog naloga izravnog terećenja. Transparentan pregled provedenih naloga izravnog terećenja ili onih koji će tek biti provedeni. Jednostavan način odbijanja pojedinog naloga izravnog terećenje, kao i ograničavanja jednog ili više naloga prije nego su isti došli na naplatu (kreiranje crne ili bijele liste primatelja plaćanja, kreiranje liste ograničenja po iznosu i/ili frekvenciji plaćanja). Mogućnost davanja zahtjeva za povrat već provedenog naloga izravnog terećenja uz rok odobrenja jedan radni dan.

Dodatne informacije

http://www.sepa.hr

https://www.imexbanka.hr/gradani/naknade

Print