Prijava

Otkup potraživanja

ImexBanka

Prednosti otkupa potraživanja:

  • Tvrtka popravlja likvidnost i bonitet jer je omogućen brži obrtaj potraživanja skraćivanjem vremena naplate potraživanja,
  • Sredstva dobivena kao isplata u otkupu potraživanja ne tretiraju se kao kreditno zaduženje.

Tvrtka u pravilu treba novac za odvijanje poslovanja bez zastoja, a davanje odgoda plaćanja prilikom prodaje roba ili usluga, ukoliko se primici od naplate ne usklađuju s dospijećem obveza, mogu uzrokovati financijske poteškoće i probleme s likvidnošću.
Ovakvi problemi u poslovanju najčešće se premošćuju pozajmicama i kreditima kod banaka, ali postoje i druga rješenja kao što je otkup potraživanja ili factoring.

Banka otkupljuje potraživanja od domaćih solventnih tvrtki. Klijentu se isplaćuje nominalni iznos potraživanja umanjen za određeni diskont koji ovisi o bonitetu tvrtke, te poslovnom odnosu klijenta i Banke, kao i obujmu njegovog ukupnog poslovanja s Bankom.
Otkup potraživanja ili factoring vrši se na osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja koji mora biti ovjeren od factora, prodavatelja-ustupatelja potraživanja i kupca-dužnika.

Zahtjevi

  • Zahtjev za otkup potraživanjadokument

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva

  • Potrebna dokumentacija za obradu zahtjevadokument
Print