Prijava

O nama

Poslovnica Imex Banke

Imex banka d.d. posluje s najvećim privrednim subjektima u zemlji kao i s manjim tvrtkama, obrtima i građanima, kojima nudimo spektar svih financijskih proizvoda i usluga.

 • Tradicija poslovanja. Prisutna na financijskom tržištu već duže od dva desetljeća.
 • 8 poslovnica diljem zemlje.
 • Zapošljava 125 djelatnika.
 • Hrvatsko vlasništvo.

Banka je već godinama rangirana u sam vrh najefikasnijih banaka u Hrvatskoj, a uz visoku efikasnost u poslovanju, posebnu brigu vodimo o brzini i kvaliteti usluge, uz naglašeno dobar odnos prema klijentima i uvijek prisutnu savjetodavnu ulogu Banke.

Kao banka u hrvatskom vlasništvu, poseban naglasak dajemo konkurentnosti i napretku hrvatskog gospodarstva, zbog čega posebno podupiremo hrvatsku proizvodnju i izvoznike.

Banka danas zapošljava 125 djelatnika u 8 poslovnica i teži postati nacionalna banka s poslovnom mrežom u svim dijelovima zemlje pri čemu želimo približiti pogodnosti naših proizvoda i usluga svim građanima, tvrtkama i obrtima, te opravdati povjerenje naših sadašnjih i budućih klijenata koji su u Imex banci prepoznali najbolju hrvatsku banku u hrvatskom vlasništvu.

Imex banka d.d.

 • Adresa sjedišta: Tolstojeva 6, 21000 Split
 • Matični broj: 0971359
 • OIB: 99326633206
 • IBAN: HR4024920081011111116
 • SWIFT: IMXX HR 22
 • Telefon: +385 021 406 100
 • Fax: +385 021 345 588
 • Info telefon: 072 24 24 23
 • E-mail: info@imexbanka.hr

Imex banka d.d. financijska je institucija u potpunom hrvatskom vlasništvu s potpunim ovlaštenjima za sve vrste transakcija u zemlji i inozemstvu. Banka je prisutna na financijskom tržištu duže od dva desetljeća tijekom kojih je izgradila kvalitetnu strukturu klijenata širom Hrvatske. Banka posluje s najvećim privrednim subjektima u zemlji, ali i s manjim tvrtkama, obrtima i građanima kojima nudimo spektar svih financijskih proizvoda i usluga.

 • Početci Imex banke d.d. sežu u 1990. godinu kada je Imex trgovina d.d. osnovala štedno-kreditnu službu koja se prema važećim propisima i tada zvala Imex banka. Sama riječ Imex kratica je od riječi Import-Export, kao glavnih djelatnosti Imex trgovine d.d. Štedno-kreditna služba Imex banka od svog osnutka radila je s najvećim pravnim osobama u cijeloj Hrvatskoj, te konstantno poslovala s dobiti i stalnim rastom.
 • 1995. godine štedno-kreditna služba po svom obimu poslovanja, depozitima i klijentima, prerasla je poslovanje štedno-kreditne službe, te je iz tog razloga Imex trgovina d.d. osnovala novu banku pod istim nazivom, Imex banka d.d. Kako je štedno-kreditna služba u prvih pet godina ostvarila veliki porast kapitala i veliku depozitnu bazu, od same registracije Imex banka d.d. dobila je ovlaštenje za obavljanje svih bankarskih poslova uključujući i poslove s inozemstvom.

Od svog osnutka Banka posluje s dobiti, a likvidnost (kunska i devizna) kategorije su o kojima se prioritetno vodi računa i bez rezerve na prvo mjesto stavlja sigurnost raspolaganja novcem, te ispunjenje obveza u zemlji i inozemstvu. Politika Banke bila je i ostala strogo poštivanje kriterija vezanih za kreditne i druge rizike, pa makar i po cijenu umjerenijeg, ali zato stabilnog rasta. Iz tog razloga bilanca Banke rasla je kontinuirano iz godine u godinu.

Po kriterijima efikasnosti poslovanja Banka je rangirana u sam vrh najefikasnijih banka u Hrvatskoj. Tako je 2002. godine Banka dobila vrijedno priznanje od strane britanskog stručnog časopisa Finance Central Europe kao najuspješnija banka u Hrvatskoj po pokazatelju prinosa na aktivu. 2003. godine banka je dobila nagradu Prva Hrvatska kuna, te je svrstana među 1% hrvatskih tvrtki koje su istodobno najveće, najprofitabilnije i najproduktivnije.

Banka značajan dio poslovanja ostvaruje i s građanstvom kojem nudimo spektar svih bankarskih proizvoda i usluga. Izniman rast kreditnih plasmana i štednje najbolje svjedoče o ugledu koji je Banka stekla dugogodišnjim stabilnim poslovanjem i stalnim inovacijama proizvoda.

Poslovna mreža broji 8 poslovnica. Već dugi niz godina Banka je prisutna u ZagrebuSplituPločama i Varaždinu. Cilj nam je približiti pogodnosti naših proizvoda svim građanima, tvrtkama i obrtima, te opravdati povjerenje naših sadašnjih i budućih klijenata koji su u Imex banci d.d. prepoznali najbolju hrvatsku banku u hrvatskom vlasništvu.

Print