Prijava

Kartično poslovanje

ImexBanka

Vrste kartica obzirom na funkcionalnost:

 • Maestro Business debitna kartica
 • Mastercard Business kreditna kartica (charge)

Maestro Business kartica Imex banke međunarodno je prihvaćena debitna kartica kojom raspolažete sredstvima s poslovnog računa na način da svaki učinjeni trošak direktno tereti poslovni račun.

Mastercard Business kartica međunarodno je prihvaćena kreditna kartica kojom raspolažete ugovorenim mjesečnim limitom potrošnje. Svi troškovi učinjeni karticom tijekom jednog obračunskog razdoblja (1 mjesec) u cijelosti se podmiruju u sljedećem obračunskom razdoblju tj. uz odgodu.

Maestro business kartica Imex banke međunarodno je prihvaćena debitna kartica putem koje naši klijenti sa svog poslovnog računa mogu podizati gotovinu na bankomatima i plaćati na prodajnim mjestima s Maestro oznakom.

Namijenjena je vlasnicima tvrtki i obrta s poslovnim računima u Imex banci kao i njihovim djelatnicima kojima su dali ovlaštenje za korištenje. Kartica glasi na ime korisnika, neprenosiva je i izdaje se na rok od 3 godine.

 • Najšira mreža bankomata u Hrvatskoj za podizanje gotovine bez naknade (preko 900 bankomata)
 • Preko 4.000 bankomata ostalih banaka u Hrvatskoj
 • Preko 1,5 milijuna bankomata iz mreže MasterCard širom svijeta.

Na bankomatima u sustavu MBU mreže u Hrvatskoj (preko 900 bankomata) klijenti Imex banke d.d. mogu podizati gotovinu bez plaćanja naknade.

Potražite bankomate s oznakom MBU ili MBnet u vašoj blizini.

https://www.imexbanka.hr/o-nama/bankomati

Pogodnosti Maestro business kartice

 • Kartica služi kao sredstvo bezgotovinskoga plaćanja, što znači da za sve račune R-1 i R-2 plaćene ovom poslovnom karticom imate pravo na povrat pretporeza
 • Obavljanje svih transakcija elektronskim putem, uz provjeru PIN-a i stanja računa
 • Sredstva s Vašeg računa dostupna su Vam 24 sata dnevno uz potpunu kontrolu trošenja i znatno brži način pristupa novcu od odlaska u banku
 • Znatno sigurniji način raspolaganja novcem od nošenja gotovine, jer se u slučaju gubitka kartice ona blokira i ne može se više koristiti. Pri tome je važno nestanak kartice što prije prijaviti banci.Gubitak ili krađu kartice možete prijaviti Banci u redovno radno vrijeme na broj telefona 021/406-100, odnosno EGCP d.o.o. Zagreb od 0 do 24 sata na telefonu 01/3078-699

Limit dnevnih isplata i transakcija Maestro business karticom:

Radi zaštite poslovnog računa naših klijenata u slučaju gubitka kartice i PIN-a, Imex banka uvela je skupinu limita po pojedinoj transakciji, te skupine 24 satnih limita za Maestro business karticu:

Maksimalna transakcija prodaje (POS)
Maksimalna transakcija prodaje (POS) 2.700,00 eur
Maksimalna isplata gotovine (ATM) 2.700,00 eur
Transakcije unutar 24 sata
Maksimalna transakcija prodaje (POS) 2.700,00 eur
Maksimalna isplata gotovine (ATM) 2.700,00 eur
Ukupno 3.600,00 eur
Broj uspješnih dnevnih transakcija na ATM 8
Broj uspješnih dnevnih transakcija na POS-u 10

 

Transakcije unutar 24 sata

*ATM = bankomat
*POS = EFTPOS uređaj na prodajnom mjestu

Mastercard Business kartica Imex banke d.d. namijenjena je pravnim subjektima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj tj. fizičkim osobama, ovlaštenim korisnicima kartice, koje samostalno imenuje direktor ili vlasnik tvrtke.

Financijske pogodnosti

 • Uz Mastercard Business karticu Imex banke kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja, na raspolaganju Vam je više od 65.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj i 32 milijuna prodajnih mjesta u inozemstvu na kojima možete plaćati bez naknade.
 • Kad zatrebate gotovinu, Mastercard kartica Imex banke biti će Vam od velike pomoći jer su Vam na raspolaganju više od 4.000 bankomata u Hrvatskoj i 1,5 milijuna bankomata u svijetu.
 • Mastercard kartica Imex banke olakšat će Vaša putovanja u inozemstvo. Mogućnost plaćanja inozemnih troškova u eurskoj protuvrijednosti riješit će Vas brige o tečajnim listama i kupnje deviza prije putovanja.
 • Mastercard karticom Imex banke možete jednostavno podmiriti sve troškove bez nepotrebnog rada sa gotovinom što dodatno smanjuje transakcijske troškove.
 • Pruža mogućnost kupnje raznovrsnih proizvoda i usluga do odobrenog raspoloživog iznosa, a sukladno ugovorenim limitima potrošnje.
 • Broj dodatnih korisnika nije ograničen.

Uz Mastercard Business karticu pojednostavnit ćete:

 • Plaćanje uredskog pribora i opreme te ostalih materijalnih troškova Vašeg poslovanja,
 • Posjete Vaših poslovnih partnera – za poslovne ručkove, troškove smještaja, taxi usluge i sve troškove reprezentacije,
 • Plaćanje avionskih, željezničkih, autobusnih te brodskih karata, rent-a-cara, hotela, restorana i u trgovinama.

Kartica glasi na tvrtku i ime i prezime, a izdaje se djelatnicima kojima direktor ili vlasnik odobri korištenje kartice. Preduvjet za dobivanje kartice je otvoren poslovni račun u Banci.

Dodatne informacije vezane uz Mastercard Business karticu možete zatražiti u najbližoj poslovnici Banke.

Kako biste potpuno bezbrižno koristili vašu karticu, molimo vas koristite ju u skladu sa savjetima za sigurno korištenje kartice.

Dokumenti

 • Zahtjev za izdavanje i korištenje Maestro Business karticedokument
 • Pristupnica za Mastercard Business karticudokument
 • Opći uvjeti za Mastercard Business karticudokument
Print