Prijava

Eskont mjenica

ImexBanka

Ukoliko je tvrtka svoje potraživanje prema kupcima osigurala mjenicama, obrtna sredstva može osigurati eskontiranjem mjenica prije njihovog roka dospijeća. Na taj način klijenti skraćuju vrijeme čekanja na gotovinu i poboljšavaju svoju likvidnost.

Banka eskontira mjenice izdane od domaćih solventnih tvrtki. Pri otkupu Banka odbija kamate od dana otkupa (eskonta) do roka dospijeća mjenica. Klijentu se stavlja na raspolaganje nominalni iznos mjenice umanjen za određeni diskont.

Vlasnik prenosi mjenice indosamentom u vlasništvo banke i preuzima regresnu obvezu prema banci (ako dospjelu mjenicu ne isplati glavni dužnik, banka stječe, na osnovi mjeničnog protesta, pravo traženja naplate od svih potpisnika na mjenici).

Zahtjevi

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva

  • Potrebna dokumentacija za obradu zahtjevadokument
Print