Prijava

Platni promet

ImexBanka
 • Brzo i precizno izvršavanje svih vrsta naloga, u zemlji i inozemstvu
 • Otvaranje i vođenje svih vrsta transakcijskih računa za pravne osobe
 • Korespodentni odnosi s bankama u svim dijelovima svijeta

U Imex banci za Vas ćemo obaviti sve poslove platnog prometa u zemlji i inozemstvu i to:

 • Otvaranje i vođenje poslovnih računa,
 • Vođenje registra računa,
 • Provođenje naloga za plaćanje,
 • Knjiženje platnih transakcija po računima,
 • Slanje i primitak platnih transakcija u sustave za obračun međubankovnih plaćanja,
 • Izvještavanje sudionika o stanju i promjenama na njihovim računima,
 • Pohrana i čuvanje dokumentacije s podacima o platnom prometu.

Kontakt

Imex banka za svoje klijente obavlja sve poslove platnog prometa u zemlji, a nalozi se mogu dostavljati na bilo kojoj lokaciji Banke, putem internet bankarstva Imex@NET ili na bilo kojoj poslovnici FINA-e koja određene radnje obavlja za račun Banke.

U realizaciji izvozno-uvoznih poslova, Imex banka osigurava efikasan i pouzdan platni promet s inozemstvom (plaćanja i naplate), kao i mogućnost izdavanja svih vrsta deviznih garancija te otvaranje uvoznih i izvoznih akreditiva.

Osnovna karakteristika tog dijela poslovanja je brzina i tocnost izvršenja svih vrsta naloga uz vrlo prisutnu savjetodavnu ulogu Banke. Od prve godine poslovanja banka je samostalna članica SWIFT-a i posluje pod swift kodom IMXX HR 22.

Korespodentski odnosi uspostavljeni su s bankama u gotovo svim zemljama svijeta pa je moguća neposredna razmjena swift poruka sa cca 180 banaka, uključivo i sve banke u Hrvatskoj.

Banka obavlja sve vrste poslova platnog prometa s inozemstvom:

 • doznake u inozemstvo
 • doznake iz inozemstva
 • devizni gotovinski polozi pravnih osoba
 • isplata deviznih dnevnica

Svi nalozi platnog prometa izvršavaju se promptno - u pravilu isti dan, uz dnevnu dostavu kopije swifta po izvršenom plaćanju.

Banka obavlja i sve vrste dokumentarnih plaćanja s inozemstvom:

 • uvozni akreditivi (nostro) i izvozni akreditivi (loro)
 • devizne garancije svih vrsta (po komercijalnim poslovima, po kreditnim poslovima, za povrat avansa, ponudbene, činidbene, okvirne garancije i sl.)
 • naplata inozemnih čekova
 • slanje mjenica na naplatu itd.

Banka vodi za pravne osobe sve vrste transakcijskih računa (redovne, namjenske, depozitne, nerezidentne itd.) koji mogu glasiti na bilo koju stranu valutu sa liste HNB-a, uz redovnu dostavu izvoda i promptan otkup ili prodaju deviza na zahtjev klijenta.

U studenom 2015. godine Europski parlament izdao je revidiranu Direktivu o platnim uslugama (EU 2015/2366, također poznatu kao PSD2) i Uredbu o regulatornim tehničkim standardima (također poznat kao RTS). PSD2 ovlašćuje banke, po pristanku korisnika, da omoguće trećim stranama (tzv. Third party provider ili TPP) pristup online bankovnim računima za iniciranje plaćanja i pristupanje informacijama o računu.

PSD2 i RTS zahtijevaju od banaka da ponude barem jedno sučelje TPP-ima i definiraju zahtjeve u odnosu na to sučelje. Banke imaju mogućnost dopustiti TPP-ima da koriste postojeće internetsko korisničko sučelje banke (modificirano kako bi udovoljilo regulatornim zahtjevima) ili pružiti namjensko aplikacijsko programsko sučelje (API) za TPP-ove.

Tijekom početnog razdoblja, Imex banka će dopustiti korištenje modificiranog korisničkog sučelja internetskog bankarstva Imex@NET od strane TPP-a koji imaju valjanu licencu izdanu od nadležnog nacionalnog tijela.

Za sva pitanja vezana uz PSD2 (podaci o okruženju, podaci za spajanje, tehnička pitanja) možete nas kontaktirati na psd2@imexbanka.hr.

Testnom modificiranom klijentskom sučelju možete pristupiti preko poveznice:

https://testimexnet.imexbanka.hr:8443/Eps

PSD2 informacije za TPP korisnike

Dokument koji obuhvaća tehničku specifikaciju, link na testno okruženje (Sandbox) i dodatne informacije možete preuzeti niže.

Link do dokumenta: Imex banka d.d. PSD2 Interface 

Informativni letak za korisnike: Informativni letak PSD2

Izvještaji o dostupnosti namjenskog sučelja

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - četvrti kvartal 2023

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - treći kvartal 2023

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - drugi kvartal 2023

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - prvi kvartal 2023

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - četvrti kvartal 2022

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - treći kvartal 2022

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - drugi kvartal 2022

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - prvi kvartal 2022

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - četvrti kvartal 2021

Izvještaj o dostupnosti namjenskog sučelja - treći kvartal 2021

Internet bankarstvo

 • Imex@NET pristupnica za tvrtkedokument

Otvaranje transakcijskog računa

 • Business Entity Questionnairedokument
 • Ovlaštene osobe za potpisivanje financijskih transakcijadokument
 • Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računadokument
 • Upitnik za poslovne subjektedokument
 • Upitnik za politički izložene osobedokument
 • Zahtijev za otvaranje transakcijskog računadokument

Visa business kartica

 • Zahtjev za izdavanje i korištenje Visa Business debitne karticedokument

Izdavanje podataka

 • Zahtjev za izdavanje podataka po poslovnom računudokument

Opći uvjeti

 • Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za nepotrošačedokument
 • Opći uvjeti korištenja usluge Imex@NET on-line bankarstva za nepotrošačedokument
 • Opći uvjeti izvršenja SEPA izravnih terećenja za primatelje plaćanjadokument

Podnošenje prigovora pravnih osoba

 • Informacije o postupku rješavanja prigovora pravnih osobadokument
Print