Prijava

Financijska izvješća

ImexBanka

Godišnja financijska izvješća

 • Financijsko izvješće za 2023. godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2022 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2021 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2020 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2019 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2018 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2017 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2016 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2015 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2014 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2013 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2012 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2011 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2010 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2009 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2008 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2007 godinudokument
 • Financijsko izvješće za 2006 godinudokument

Ostale informacije

Print