Prijava

Garancije

ImexBanka

Imex banka posebno se ističe na tržištu brzinom realizacije zatražene garancije, uvijek izlazeći u susret potrebama svojih klijenata.

Nudimo Vam sve vrste eurskih i deviznih garancija za poslove kao što su javni natječaji, ispunjenja obveza po potpisanom ugovoru, isporuke opreme, plaćanje obveza prema carinskoj upravi, obavljanje građevinskih radova u zemlji, te uvoz robe ili obavljanje investicijskih radova u inozemstvu.

Eurske garancije:

 • Platežna garancija
 • Garancija za dobro izvršenje ugovora
 • Garancija za jamstveni rok
 • Ponudbena garancija
 • Garancija za povrat avansa
 • Carinska garancija

Devizne garancije:

 • Garancija za ozbiljnost ponude (Bid Bond)
 • Činidbena garancija (Performance Bond)
 • Garancija za povrat avansa (Advance Payment Guarantee)
 • Platežna garancija (Payment Guarantee)
 • Garancija za izvršenje jamstvenih obveza (Guarantee for Warranty Obligations)

Svaka od navedenih vrsta garancija može biti direktna garancija (korisniku garantira banka izravno) ili indirektna garancija (putem neke od korespondentskih banaka u inozemstvu).

Ukoliko klijent Banke želi osigurati naplatu potraživanja ili izvršenje ugovorene usluge od inozemnog partnera za što mu je garanciju izdala inozemna banka u njegovu korist, Imex banka svom klijentu omogućava:

 • Prosljeđivanje garancije inozemne banke primljene putem SWIFT-a uz potvrdu vjerodostojnosti garancije,
 • Davanje stručnog mišljenja o primljenoj garanciji,
 • Aktiviranje primljene garancije te
 • Izdavanje garancije u korist klijenta na zahtjev inozemne banke.

Pisma namjere:

U praksi je česta pojava da prilikom prijave na javni natječaj za izvođenje određenih radova, investitori, uz ponudu, traže i pismo namjere poslovne banke. Pismom namjere banka se obvezuje da će svom klijentu izdati garanciju (ovisno o tome što se zahtijeva u natječaju).

Zahtjevi

 • Zahtjev za izdavanje garancijedokument
 • Zahtjev za izdavanje pisma namjeredokument

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva

 • Potrebna dokumentacija za obradu zahtjevadokument
Print