Prijava

Krediti

ImexBanka

Krediti u skladu s Vašim potrebama.

Osnovna dokumentacija

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2022.dokument

Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kredita

Print