Prijava

Krediti

ImexBanka

Krediti u skladu s Vašim potrebama.

Osnovna dokumentacija

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2019.dokument

Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kredita

  • Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kreditadokument
  • Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu uz VK EURdokument
  • Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu u kunamadokument

HROK

  • HROK-informativni materijal (letak) - lipanj 2016dokument
Print