Prijava

Krediti

ImexBanka

Krediti u skladu s Vašim potrebama.

Osnovna dokumentacija

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2020.dokument

Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kredita

  • Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kreditadokument

HROK

  • HROK-informativni materijal (letak) - lipanj 2016dokument
Print