Prijava

Krediti

ImexBanka

Krediti u skladu s Vašim potrebama.

Osnovna dokumentacija

  • Zahtjev za kreditdokument
  • Potvrda poslodavcadokument
  • Obrazac za sudužnika/jamcadokument
  • Opće informacije o banci kao posredniku u osiguranju lipanj 2023dokument

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2024.dokument
Print