Prijava

Turistički

ImexBanka

Krediti se odobravaju privatnim iznajmljivačima turističkih kapaciteta u privatnom smještaju a namjenjeni su kupnji, adaptaciji, uređenju ili opremanju turističkih smještajnih kapaciteta.


Uvjeti kredita:

 • Iznos kredita: od 1.000 do 300.000 eura

Rok otplate:

          - od 2 do 15 godina (za iznose od 100.001 do 300.000 eura)
          - od 2 do 10 godina (za iznose do 100.000 eura)

 • Godišnja kamatna stopa, promjenjiva

          - 5,99% (EKS od 6,57%) – za korisnike kredita sa statusom klijenta Banke

          - 6.49% (EKS od 6.96%) za korisnike kredita bez statusa klijenta

 •  Naknada

        - 1% iznosa odobrenog kredita


*Status klijenta Imex banke ostvarujete ako imate otvoren ili u otvaranju tekući račun s redovnim priljevom mjesečnih primanja (plaća ili mirovina) te ugovorenom uslugom internet bankarstva.


Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 100.000 EUR
Iznos (u EUR) Status klijenta Kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos godišnjeg anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
100.000 DA 5.99% 10 god. 1% 13.580,36 139.282,33 6,57%
100.000 NE 6.49% 10 god. 1% 13.903,96 141.855,20 6.96%

 *6MNRS3 primjenjiv od 01.01.2019. iznosi 0,54%. Fiksni dio kamate za klijente iznosi 5,45%. Fiksni dio kamate za neklijente iznosi 5,95%.
**Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,57% za klijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 100.000 EUR, kamatna stopa 5,99%, rok otplate 10 god. (godišnji anuiteti), naknada 1,00%, godišnji anuiteti, interkalarna kamata za jedan mjesec, uključen trošak vođenja TRG od 12 kn i usluge Imexnet od 10 kn,jednokratni trošak procjene nekretnine od 6.500 kn i trošak police osiguranja imovine od 300 kn godišnje.
**Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,96% za neklijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 100.000 EUR, kamatna stopa 6,49%, rok otplate 10 god.(godišnji anuiteti), naknada 1,00%, godišnji anuiteti, interkalarna kamata za jedan mjesec, jednokratni trošak procjene nekretnine od 6.500 kn i trošak police osiguranja imovine od 300 kn godišnje.

Korisnici kredita

Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

Potrebna dokumentacija za Kredite za kupnju, adaptaciju, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta

 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda poslodavca
 • Uvjerenje za sudužnika/jamca (ako je potreban)
 • Preslika važeće osobne iskaznice
 • Tri posljednje ovjerene platne liste
 • Računi/predračuni/ponuda trgovaca ili troškovnih radova ovjeren od izvođača
 • Rješenje o kategorizaciji objekta
 • Obrazac TZ dostavljen u PU najkasnije do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu- za posljednje dvije godine, Rješenje o kategorizaciji objekta (ako tražitelj kredita ostvarujeprihode od turizma), Knjiga Evidencija o prometu te dodatno svi dostupni dokazi o prometu za posljednje dvije godine koje klijent ima (ispisi sa žiro računa banke, potvrde o prometu turističkih  agencija, ugovori sa turističkim agencijama, Knjiga gostiju i sl.); (ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma).
 • Potvrda o uplaćenom paušalnom porezu na osnovnu iznajmljivanja turističkih ležajeva za prošlu godinu
 • Ugovori o najmu poslovne/stambene nekrentine ako postoje
 • Investicijski elaborat ako je potrebno

Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz koje je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, zadnje uvjerenje porezne uprave iz koje je vidljiva osnovica poreza na dohodak te obrtnicu.

Dodatna dokumentacija (za iznose kredita preko 10.000 eura)

 • Dokaz o vlasništvu nekretnine – original izvatka iz zemljišne knjige (ne stariji od mjesec dana)
 • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine.

Obvezni instrumenti osiguranja

 • Izjava o zapljeni plaće  korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika
 • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika

Dodatni instrumenti osiguranja (za iznose kredita preko 10.000 eura)

 • Fiducija (prijenos prava vlasništva) na poslovnoj nekretnini u korist banke u omjeru minimalno 1:1,45
 • Polica osiguranja od osnovnih rizika nekretnine vinkulirana u korist banke
 • Supružnik sudužnik bez obzira jeli zaposlen ili nije
 • Ostali instrumenti na zahtjev kreditne komisije

Osnovna dokumentacija

Opće informacije o usluzi - Krediti iznajmljivačima turističkih kapaciteta

 • Opće informacije o Kreditu za iznajmljivače turističkih kapacitetadokument

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

 • Referentne kamatne stope 2019.dokument

Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kredita

 • Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kreditadokument
 • Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu uz VK EURdokument
 • Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu u kunamadokument
Letak za turistički kredit možete preuzeti ovdje
Zahtjev za nenamjenski kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
Print