Prijava

Nenamjenski krediti uz nekretninu

imex banka
 • Iznos kredita: od 1.000 do 150.000 EUR
 • Rok otplate kredita: od 2 do 15 godina

*Status klijenta Imex banke ostvarujete ako imate otvoren ili u otvaranju tekući račun s redovnim priljevom mjesečnih primanja (plaća ili mirovina) te ugovorenom uslugom On-line bankarstva ( ImexNET internet bankarstvo ili ImexM mobilno bankarstvo.

 • Godišnje kamatne stope, promjenjive:
  • 6,99% (EKS od 7,14%) za klijente banke*
 • ​​Naknada: 99,54 EUR jednokratno unaprijed iz sredstava kredita, bez naknade za status klijenta

 

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 100.000 EUR
Iznos (u EUR) Status klijenta Kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos godišnjeg anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
100.000 DA 6,99% 15 god. - 10.972,53 166.558,07 7,14%

*6M EURIBOR primjenjiv od 25.09.2023. iznosi 4,122%. Fiksni dio kamate iznosi 2,868%.

**Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,14% za klijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 100.000 EUR, kamatna stopa 6,99%, rok otplate 15 god. (godišnji anuiteti), bez naknade, interkalarna kamata za jedan mjesec, uključen trošak vođenja TRG od 1,59 EUR i usluge On-line bankarstva za građane - Imex@NET od 1,33 EUR, jednokratni trošak procjene nekretnine od 270 EUR i trošak police osiguranja imovine od 40 EUR godišnje.

 

Korisnici kredita

Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci u nenamjenskim kreditima građana mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda poslodavca
 • Uvjerenje za sudužnika/jamca (ako je potreban)
 • Preslika važeće osobne iskaznice
 • Tri posljednje ovjerene platne liste
 • Riješenje o kategorizaciji objekta - ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma
 • Obrazac TZ dostavljen u PU najkasnije do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu- za posljednje dvije godine, Rješenje o kategorizaciji objekta (ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma), Knjiga Evidencija o prometu te dodatno svi dostupni dokazi o prometu za posljednje dvije godine koje klijent ima (ispisi sa žiro računa banke, potvrde o prometu turističkih agencija, Knjiga gostiju i sl.); (ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma).
 • Potvrda o uplaćenom paušalnom porezu na osnovu iznajmljivanja turističkih ležajeva za prošlu godinu - ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma
 • Ugovori o najmu poslovne/stambene nekretnine - ako tražitelj kredita ostvaruje prihode po ovim osnovama
 • Investicijski elaborat ako je potrebno.

Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, potvrdu  o visini dohotka i primitaka porezne uprave.

Dodatna dokumentacija

 • Dokaz o vlasništvu nekretnine - original izvatka iz zemljišne knjige ne stariji od 30 dana
 • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine

 

Obvezni instrumenti osiguranja

 • Izjava o zapljeni plaće korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika
 • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika

Dodatni instrumenti osiguranja (za iznose kredita preko 10.000 EUR)

 • Fiducija (prijenos prava vlasništva) na poslovnoj nekretnini u korist banke u omjeru minimalno 1:1,75. Ako je nekretnina djelomično adekvatna omjer je minimalno 1:2
 • Polica osiguranja od osnovnih rizika nekretnine vinkulirana u korist banke
 • Supružnik sudužnik bez obzira jeli zaposlen ili nije
 • Ostali instrumenti osiguranja na zahtjev kreditne komisije.


Opće informacije o usluzi - Nenamjenski krediti uz nekretninu

 • Opće informacije o Nenamjenskom kreditu uz nekretninudokument

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

 • Referentne kamatne stope 2023.dokument
Letak za nenamjenski kredit uz nekretninu možete preuzeti ovdje
Zahtjev za nenamjenski kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
Print