Prijava

Nenamjenski krediti uz nekretninu

imex banka

 • Iznos kredita: od 1.000 do 150.000 EUR
 • Rok otplate kredita: od 2 do 15 godina
  • Godišnje kamatne stope, promjenjive:
   • 6,44% (EKS od 6,60%) za klijente banke*
  • ​​Naknada: 0,50% jednokratno unaprijed iz sredstava kredita, bez naknade za status klijenta
  • Bez jamaca za iznose do 10.000 eura
  • *Status klijenta Imex banke ostvarujete ako imate otvoren ili u otvaranju tekući račun s redovnim priljevom mjesečnih primanja (plaća ili mirovina) te ugovorenom uslugom internet bankarstva.


  Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 100.000 EUR
  Iznos (u EUR) Status klijenta Kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos godišnjeg anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
  100.000 DA 6.44% 15 god. - 10.594,32 160.844,89 6,60%

  *6MNRS3 primjenjiv od 01.07.2021. iznosi 0,22%. Fiksni dio kamate iznosi 6,22%.

  **Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,60% za klijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 100.000 EUR, kamatna stopa 6,44%, rok otplate 15 god. (godišnji anuiteti), bez naknade, interkalarna kamata za jedan mjesec, uključen trošak vođenja TRG od 12 kn i usluge Imexnet On-line bankarstva od 10 kn, jednokratni trošak procjene nekretnine od 2.000 kn i trošak police osiguranja imovine od 300 kn godišnje.

  Korisnici kredita

  Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci u nenamjenskim kreditima građana mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

  Potrebna dokumentacija

  • Zahtjev za kredit
  • Potvrda poslodavca
  • Uvjerenje za sudužnika/jamca (ako je potreban)
  • Preslika važeće osobne iskaznice
  • Tri posljednje ovjerene platne liste
  • Riješenje o kategorizaciji objekta - ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma
  • Obrazac TZ dostavljen u PU najkasnije do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu- za posljednje dvije godine, Rješenje o kategorizaciji objekta (ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma), Knjiga Evidencija o prometu te dodatno svi dostupni dokazi o prometu za posljednje dvije godine koje klijent ima (ispisi sa žiro računa banke, potvrde o prometu turističkih agencija, Knjiga gostiju i sl.); (ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma).
  • Potvrda o uplaćenom paušalnom porezu na osnovu iznajmljivanja turističkih ležajeva za prošlu godinu - ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma
  • Ugovori o najmu poslovne/stambene nekretnine - ako tražitelj kredita ostvaruje prihode po ovim osnovama
  • Investicijski elaborat ako je potrebno.

  Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

  Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

  Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

  Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, potvrdu  o visini dohotka i primitaka porezne uprave.

  Dodatna dokumentacija

  • Dokaz o vlasništvu nekretnine - original izvatka iz zemljišne knjige ne stariji od 30 dana
  • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine

  Obvezni instrumenti osiguranja

  • Izjava o zapljeni plaće korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika
  • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika

  Dodatni instrumenti osiguranja (za iznose kredita preko 10.000 EUR)

  • Fiducija (prijenos prava vlasništva) na poslovnoj nekretnini u korist banke u omjeru minimalno 1:1,75. Ako je nekretnina djelomično adekvatna omjer je minimalno 1:2
  • Polica osiguranja od osnovnih rizika nekretnine vinkulirana u korist banke
  • Supružnik sudužnik bez obzira jeli zaposlen ili nije
  • Ostali instrumenti osiguranja na zahtjev kreditne komisije.


  Osnovna dokumentacija

  Opće informacije o usluzi - Nenamjenski krediti uz nekretninu

  • Opće informacije o Nenamjenskom kreditu uz nekretninudokument

  Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2021.dokument

  Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kredita

  Letak za nenamjenski kredit uz nekretninu možete preuzeti ovdje
  Zahtjev za kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
  Print