Prijava

Štednja

ImexBanka

Sigurni prinosi, povoljne kamatne stope, fleksibilnost raspolaganja ušteđevinom.

Akcijske kamatne stope za štednju u eurima (EUR) za nove oročene depozite:

  • svi iznosi na rok od 6 mjeseci – fiksna kamatna stopa 1,50%
  • svi iznosi na rok od 12 mjeseci – fiksna kamatna stopa 1,75%
  • svi iznosi na rok od 24 mjeseca – fiksna kamatna stopa 2,00%

Dokumenti

  • Pravilnik o utvrđivanju kamatnih stopa i naknada kod kreditno depozitnih poslovadokument
  • INFORMATIVNI PREDLOŽAK ZA DEPONENTA od 01.01.2023dokument
  • Opće informacije a'vista štednjadokument
  • Opće informacije Oročena štednja s jednokratnom uplatomdokument
  • Opće informacije otvorena štednjadokument
Print