Prijava

Otvorena štednja

ImexBanka

Otvorena štednja je vrsta oročene štednje koja Vam pruža mogućnost oročavanja sredstava:

 • putem višekratnih uplata,
 • kada i koliko želite, u skladu s vlastitim financijskim mogućnostima,
 • na isti štedni račun tijekom trajanja oročenja.

Ako se odlučite za redovite uplate sa svog tekućeg ili deviznog računa u točno određenim iznosima i terminima, možete ugovoriti trajni nalog kojim će Banka umjesto Vas redovito uplaćivati sredstva na račun otvorene štednje.

Rokovi oročenja:

Od 1 do 36 mjeseci

Valute oročenja

 • Euri (EUR)

Kamatna stopa

 • Fiksna kamatna stopa.
 • Kamatna stopa se obračunava na iznos zatečenog salda od datuma uplate.
 • Sve kamatne stope iskazane su na godišnjoj razini
 • Obračun kamate po štednim ulozima vrši se složenim kamatnim obračunom konformnom metodom , dekurzivno

Prednosti Otvorene štednje su:

 • Sami određujete dinamiku uplata što Vam omogućava da višak svojih sredstava u bilo kojem trenutku uložite na štedni račun i tako ostvarite prinos
 • Sva se sredstva akumuliraju na istom računu s istim datumom dospijeća
 • Mogućnost uplate trajnim nalogom s tekućeg računa
 • Stimulativne kamatne stope
 • Dugi rokovi oročavanja -  do 36 mjeseci
 • Mogućnost prijevremene isplate kamate: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje (Rentna štednja)

Obnavljanje ugovora

Nakon isteka oročenja, ako klijent ne podigne štedni ulog, sredstva se automatski oročavaju na isti rok i prema uvjetima važećim na dan isteka oročenja.

Raspolaganje štednim ulogom prije isteka roka oročenja

Mogućnost prekida oročenja uz priznavanje kamate po stopi utvrđenoj za razdoblje proteklo od dana oročenja do dana prekida oročenja, osim za  oročenja preko 12 mjeseci kada se kod prijevremenog razročenja obračunava kamatna stopa po viđenju (a vista).

Rentna otvorena štednja omogućuje Vam raspolaganje ostvarenom kamatom prije isteka roka oročenja. Poput rente, iznos kamate predstavlja redoviti prihod i automatski se prenosi na Vaš račun.

Dinamiku isplate odabirete sami:

 • mjesečno,
 • tromjesečno,
 • polugodišnje ili
 • godišnje.

Imex banka izašla je u susret svojim štedišama tretirajući kamatnu stopu na rentnu štednju jednako kao i na klasičnu oročenu štednju. Valute, iznosi, kamatne stope i rokovi oročenja kod rentne štednje potpuno su jednaki kao i kod klasične oročene štednje gdje se kamata isplaćuje po dospjeću štednog uloga.

Rentnu oročenu štednju možete ugovoriti na iznose preko 5.000 EUR ili u protuvrijednosti drugih valuta, na rok od 6, 12, 24 i 36 mjeseci.

Kod rentne štednje nije moguće prijevremeno raskinuti ugovor o štednji.

Dokumenti

 • Kamatne stope na otvorenu štednjudokument
 • Opće informacije Otvorena štednjadokument
 • Izvadak iz Odluke o kamatnim stopama u primjeni od 01.01.2023dokument
Print