Prijava

Štednja s jednokratnom uplatom

ImexBanka
 • Povoljne kamatne stope
 • Bez naknade za prijevremeno razročavanje
 • Mogućnost prijevremene isplate kamate: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje (Rentna štednja)
 • Mogućnost prekida oročenja uz priznavanje kamate  po stopi utvrđenoj za razdoblje proteklo od dana oročenja do dana prekida oročenja, osim za  oročenja preko 12 mjeseci kada se kod prijevremenog razročenja obračunava kamatna stopa po viđenju (a vista).
 •  Sve kamatne stope iskazane su na godišnjoj razini
 • Obračun kamate po štednim ulozima vrši se složenim kamatnim obračunom konformnom metodom, dekurzivno  

 

Kamatne stope za štednju u eurima (EUR)
Iznos štednog uloga u EUR Fiksne kamatne stope*   
  1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj.
svi iznosi 0,05 0,05 0,05 0,15 0,20 0,25

 

Akcijske kamatne stope za štednju u eurima (EUR) za nove oročene depozite od 01.08.2023.:

 • ovisno o iznosu i roku depozita - fiksna kamatna stopa do 2,00%
 • za iznose 100.000 EUR i više na rok od 12 mjeseci - uvjeti po dogovoru

 

 

Rentna oročena štednja omogućuje Vam raspolaganje ostvarenom kamatom prije isteka roka oročenja. Poput rente, iznos kamate predstavlja redoviti prihod i automatski se prenosi na Vaš račun.

Dinamiku isplate odabirete sami:

 • mjesečno,
 • tromjesečno,
 • polugodišnje ili
 • godišnje

Imex banka izašla je u susret svojim štedišama tretirajući kamatnu stopu na rentnu štednju jednako kao i na klasičnu oročenu štednju. Valute, iznosi, kamatne stope i rokovi oročenja kod rentne štednje potpuno su jednaki kao i kod klasične oročene štednje gdje se kamata isplaćuje po dospjeću štednog uloga.

Rentnu oročenu štednju možete ugovoriti na iznose preko 5.000 EUR ili u protuvrijednosti drugih valuta, na rok od 6, 12, 24 i 36 mjeseci.

Kod rentne štednje nije moguće prijevremeno raskinuti ugovor o štednji.

Za sve devizne uloge po viđenju kamatna stopa je 0,05%.

Dokumenti

 • Kamatne stope na oročenu štednju u EURdokument
 • Opće informacije_oročena štednja s jednokratnom uplatomdokument
 • Izvadak iz Odluke o kamatnim stopama u primjeni od 01.01.2023dokument
Print