Prijava

Krediti u eurima

ImexBanka
 • Iznos kredita: od 1.000 do 30.000 EUR
 • Rok otplate kredita:

            - od 2 do 12 godina (za iznose od 5.001 do 30.000 eura)
            - od 2 do 7 godina (za iznose do 5.000 eura)

  • Godišnje kamatne stope, promjenjive:
   • 6,49% (EKS od 6,98%) za klijente banke*
   • 6,49% (EKS od 6,89%) za korisnike kredita bez statusa klijenta Banke
  • ​​Naknada: 0.50% od iznosa kredita za klijente Banke, 1.00%  za ostale.

   *Status klijenta Imex banke ostvarujete ako imate otvoren ili u otvaranju tekući račun s redovnim priljevom mjesečnih primanja (plaća ili mirovina) te ugovorenom uslugom internet bankarstva.        

  Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 30.000 EUR
  Iznos (u EUR) Status klijenta Kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
  30.000 DA 6,49% 12 god. 0.50% 300,42 44.346,72 6,98%
  30.000 NE 6,49% 12 god. 1% 300,42 43.725,84 6,89%

  6MNRS3 primjenjiv od 01.01.2019. iznosi 0,54%. Fiksni dio kamate iznosi 5,95%.
  **Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,98% za klijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 30.000 EUR, kamatna stopa 6,49%, rok otplate 12 god., naknada 0,50%, interkalarna kamata za jedan mjesec, uključen trošak vođenja TRG od 12 kn i usluge Imexnet od 10 kn, bez police osiguranja života.
  ** Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,89% za neklijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 30.000 EUR, kamatna stopa 6,49%, rok otplate 12 god., naknada 1,00%, interkalarna kamata za jedan mjesec, bez police osiguranja života.

  Korisnici kredita

  Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci u nenamjenskim kreditima građana mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

  Potrebna dokumentacija

  Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

  Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

  Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

  Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak te obrtnicu.

  Obvezni instrumenti osiguranja

  • Izjava o zapljeni plaće korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika
  • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika

  Dodatni instrumenti osiguranja za iznose preko 10.000 EUR

   • riziko polica Korisnika kredita- osiguranje za slučaj smrti korisnika kredita s padajućom osiguranom svotom u 100% iznosu kredita, osigurava se smrt osobe za vrijeme trajanja ugovora o kreditu, svota je padajuća na način da je uvijek jednaka iznosu nedospjele i neotplaćene glavnice kredita ili klasična polica osiguranja života s osiguranom svotom za doživljenje isteka osiguranja, u iznosu od 10% osigurane svote od iznosa kredita, vinkulirana i založena u korist Banke, jednokratna uplata premije, unaprijed za cijelo vrijeme trajanja osiguranja (kredita) ili klasična polica osiguranja života s osiguranom svotom za doživljenje isteka osiguranja, u iznosu od 15% osigurane svote od iznosa kredita, vinkulirana i založena u korist Banke, uz višekratno plaćanje premije (mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili kreditno sposoban jamac.
   • Ostali instrumenti osiguranja na zahtjev kreditne komisije. 

   Osnovna dokumentacija

   Opće informacije o usluzi - Nenamjenski krediti EUR

   • Opće informacije o Nenamjenskom kreditu EURdokument

   Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

   • Referentne kamatne stope 2019.dokument
   Letak za nenamjenski kredit u eurima možete preuzeti ovdje
   Zahtjev za kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
   Print