Prijava

Krediti u eurima

ImexBanka
 • Iznos kredita: od 1.000 do 35.000 EUR
 • Rok otplate kredita:

          - od 2 do 12 godina (za iznose od 5.001 do 35.000 eura)
          - od 2 do 7 godina (za iznose do 5.000 eura)

 • Godišnje kamatne stope, promjenjive:
  • 5,64% (EKS od 6,87%) za klijente banke*
  • 6,14% (EKS od 7,00%) za korisnike kredita bez statusa klijenta Banke
 • ​​Naknada: 0,10% od iznosa kredita

 *Status klijenta Imex banke ostvarujete ako imate otvoren ili u otvaranju tekući račun s redovnim priljevom mjesečnih primanja (plaća ili mirovina) te ugovorenom uslugom internet bankarstva.        

 

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 15.000 EUR
Iznos (u EUR) Status klijenta Kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
15.000 DA 5,64% 12 god. 0,10% 143,60 21.675,73 6,87%
15.000 NE 6,14% 12 god. 0,10% 147,47 21.818,90 7,00%


*6M EURIBOR primjenjiv od 01.01.2023. iznosi 2,311%. Fiksni dio kamate za klijente iznosi 3,329%, za ostale 3,829%. 
**Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,87% za klijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 15.000 EUR, kamatna stopa 5,64%, rok otplate 12 god., naknada 0,10%. Interkalarna kamata za jedan mjesec, uključen trošak vođenja TRG od 1,59 EUR i usluge On-line bankarstva za građane - Imex@NET od 1,33 EUR, riziko polica sa jednokratnom premijom od 490 EUR.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,00% za neklijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 15.000 EUR, kamatna stopa 6,14%, rok otplate 12 god., naknada 0,10%, interkalarna kamata za jedan mjesec, riziko polica sa jednokratnom premijom od 490 EUR.

Korisnici kredita

Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci u nenamjenskim kreditima građana mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

Potrebna dokumentacija

Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak te obrtnicu.

Obvezni instrumenti osiguranja

 • Izjava o zapljeni plaće korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika
 • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika

Dodatni instrumenti osiguranja za iznose preko 10.000 EUR

  • riziko polica Korisnika kredita- osiguranje za slučaj smrti korisnika kredita s padajućom osiguranom svotom u 100% iznosu kredita, osigurava se smrt osobe za vrijeme trajanja ugovora o kreditu, svota je padajuća na način da je uvijek jednaka iznosu nedospjele i neotplaćene glavnice kredita ili klasična polica osiguranja života s osiguranom svotom za doživljenje isteka osiguranja, u iznosu od 10% osigurane svote od iznosa kredita, vinkulirana i založena u korist Banke, jednokratna uplata premije, unaprijed za cijelo vrijeme trajanja osiguranja (kredita) ili klasična polica osiguranja života s osiguranom svotom za doživljenje isteka osiguranja, u iznosu od 15% osigurane svote od iznosa kredita, vinkulirana i založena u korist Banke, uz višekratno plaćanje premije (mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili kreditno sposoban jamac.
  • Ostali instrumenti osiguranja na zahtjev kreditne komisije. 

  Opće informacije o usluzi - Nenamjenski krediti EUR

  • Opće informacije o Nenamjenskom kreditu EURdokument

  Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2023.dokument
  Letak za nenamjenski kredit u eurima možete preuzeti ovdje
  Zahtjev za kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
  Print