Prijava

Lombardni

ImexBanka
  • Bez jamaca
  • Bez kreditne sposobnosti
  • Bez hipoteke

Povoljnim kreditom riješite investicije danas, a ušteđevinu sačuvajte za budućnost!

  • Odobrava se u visini 95% iznosa položenog namjenskog depozita
  • Namjenskim depozitom korisnik kredita može raspolagati 2 mjeseca nakon podmirenja obveza po kreditu
  • Odobrava se i na temelju garancije depozita čiji vlasnik ne mora biti korisnik kredita*

Na iznos kredita obračunava se kamata:

  • 2,49 postotna boda viša od kamate na namjenski oročeni depozit**

*Primjer ustupanja depozita:

Klasična situacija bliska mnogim obiteljima: kupnja automobila za dijete koje započinje samostalni život, ali još nije kreditno sposobno. Obitelj je stekla određenu ušteđevinu.

Kako realizirati kupnju uz povoljnu kamatu, baz jamca i stalnog zaposlenja?

Roditelji ustupaju svoju štednju djetetu kao uvjet za odobrenje kredita, dijete vraća kredit uz povoljnu kamatu, ušteđevina ostaje oročena (ne troši se) uz kamatnu stopu, a tekuće potrebe (automobil) se financiraju jako povoljno.

** Ako je na primjer depozit oročen uz godišnju kamatnu stopu od 0,50%, godišnja kamatna stopa na lombardni kredit iznositi će 2,99% (0,50% + 2,49%)

Opće informacije o usluzi - Lombardni krediti

  • Opće informacije o Lombardnom kreditudokument
Zahtjev za kredit možete preuzeti ovdje
Zahtjev za kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
Print