Prijava

Kratkoročni krediti

ImexBanka
 • Rok dospijeća: do jedne godine
 • Za financiranje tekuće poslovne djelatnosti odnosno za prevladavanje tekuće nelikvidnosti.

Kredit za likvidnost

 • Rok dospijeća: do 3 mjeseca
 • Način povrata: jednokratno po dospijeću
 • Obračun kamate: mjesečni

Služi za prevladavanje kratkoročnih potreba za likvidnošću u slučajevima kada korisnik kredita u kratkom roku očekuje priljeve koji su adekvatan izvor povrata kredita. Kredit se primjerice može koristiti za isplatu plaća, plaćanje dobavljača i sl.

Kredit za obrtna sredstva

 • Rok dospijeća: do 12 mjeseci
 • Način povrata: u anuitetima, ratama ili jednokratno po dospijeću
 • Obračun kamate: mjesečni

Kreditom za obrtna sredstva pružamo maksimalnu kvalitetu u financiranju potreba za obrtnim sredstvima kao financijskom osnovom za namjensko obavljanje dnevnih aktivnosti.

Krediti za obrtna sredstva služe za financiranje tekućeg poslovanja korisnika (nabava repromaterijala i trgovačke robe, financiranje proizvodnje u tijeku, jačanje tekuće likvidnosti) kao i financiranje uvoza kroz pokriće otvorenih akreditiva, plaćanje inozemnim dobavljačima i sl.

Okvirni kredit po transakcijskom računu

 • Rok dospijeća: do 12 mjeseci
 • Način povrata: priljevima na poslovni račun korisnika
 • Obračun kamate: mjesečni, samo na iskorišteni iznos kredita

Ovaj proizvod služi za financiranje povremenih potreba za održavanjem likvidnosti, kao i onih za dodatnim obrtnim sredstvima. Korisnik ugovara željeni iznos kredita s rokom korištenja do 12 mjeseci kao dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu. Omogućeno je jednostavno povlačenje potrebnih likvidnih sredstava dok se povrat ostvaruje priljevima na poslovni račun korisnika.

Zahtjevi za kredite

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva

 • Potrebna dokumentacija za obradu zahtjevadokument
Print