Prijava

Dugoročni krediti

ImexBanka

Dugoročni krediti odobravaju se s rokom povrata dužim od godine dana za različita investicijska ulaganja. Korisnici kredita dolaze do financijskih sredstava za financiranje razvoja i širenje poslovanja.
Dugoročni krediti namijenjeni su kreditiranju investicija u novi poslovni proces, osuvremenjavanju i širenju postojećeg poslovnog procesa ili restrukturiranju istog, te kreditiranju kupnje strojeva, vozila, kupnje ili gradnje poslovnih objekata, skladišta, novih proizvodnih pogona i sl.

Kredit za trajna obrtna sredstva

Kredit za trajna obrtna sredstva služi za financiranje tekućeg poslovanja korisnika na duži rok, te povećanje prometa i prihoda uz stabilan novčani tok. Odobrava se s rokom povrata dužim od 12 mjeseci.

  • Način korištenja: jednokratno ili višekratno prema zahtjevu klijenta
  • Način povrata: u anuitetima, ratama ili jednokratno po dospijeću
  • Obračun kamate: mjesečni, tromjesečni ili polugodišnji

Dugoročni investicijski kredit

Investicijski krediti namijenjeni su za dugoročno financiranje investicijskih projekata ili programa u cilju kreiranja, modernizacije, ekspanzije i diverzifikacije granskih i proizvodnih postrojenja, investiranje u poslovne prostore, skladišne prostore, građevinska zemljišta, vozni park, plovila i ostala osnovna sredstva.

Odobrava se za investicijska ulaganja, financiranje investicijskih projekata ili programa s rokom povrata preko 3 godine. Kredit se isplaćuje na poslovni račun korisnika kredita ili na račune dobavljača-izvođača radova (temeljem predračuna ili druge dokumentacije).

  • Rok dospijeća: preko 3 godine, višekratno prema zahtjevu klijenta
  • Način povrata: u anuitetima, ratama ili jednokratno po dospijeću
  • Obračun kamate: mjesečni, tromjesečni, polugodišnji ili godišnji

Zahtjevi za kredite

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva

  • Potrebna dokumentacija za obradu zahtjevadokument
Print