Prijava

Kunska štednja

ImexBanka
 • Povoljne kamatne stope
 • Dugi rokovi oročavanja -  do 36 mjeseci
 • Bez naknade za prijevremeno razročavanje
 • Mogućnost prijevremene isplate kamate: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje (Rentna štednja)
 • Fiksna kamatna stopa za rokove oročenja 24 i 36 mjeseci niža je od promjenjive za 0,30 postotnih poena
 • Mogućnost prekida oročenja uz priznavanje kamate po stopi utvrđenoj za razdoblje proteklo od dana oročenja do dana prekida oročenja, osim za  oročenja preko 12 mjeseci kada se kod prijevremenog razročenja obračunava kamatna stopa po viđenju (a vista).
Kamatne stope za štednju u kunama
Iznos štednog uloga u HRK Fiksne kamatne stope* Promjenjive kamatne stope**
  1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj.
svi iznosi
0,05 0,05 0,05 0,30 0,75 0,80

*Fiksne kamatne stope ugovaraju se za rokove dospjeća 1, 3, 6 i 12 mjeseci
**Promjenjive kamatne stope ugovaraju se za rokove dospjeća 24 i 36 mjeseci

Rentna oročena štednja omogućuje Vam raspolaganje ostvarenom kamatom prije isteka roka oročenja. Poput rente, iznos kamate predstavlja redoviti prihod i automatski se prenosi na Vaš račun.

Dinamiku isplate odabirete sami:

 • mjesečno
 • tromjesečno
 • polugodišnje ili
 • godišnje

Imex banka izašla je u susret svojim štedišama tretirajući kamatnu stopu na rentnu štednju jednako kao i na klasičnu oročenu štednju. Valute, iznosi, kamatne stope i rokovi oročenja kod rentne štednje, potpuno su jednaki kao i kod klasične oročene štednje gdje se kamata isplaćuje po dospjeću štednog uloga.

Rentnu oročenu štednju možete ugovoriti na iznose preko 5.000 EUR ili u protuvrijednosti drugih valuta, na rok od 6, 12, 24 i 36 mjeseci. Kamatna stopa na rentnu oročenu štednju je fiksna za rokove oročenja 1, 3, 6 i 12 mjeseci. Za rokove oročenja 24 i 36 mjeseci kamata može biti fiksna ili promjenjiva.

Fiksna kamatna stopa za rokove oročenja 24 i 36 mjeseci niža je od promjenjive za 0,30 postotnih poena.

Kod rentne štednje nije moguće prijevremeno raskinuti ugovor o štednji.

Za sve kunske uloge po viđenju kamatna stopa je 0,05%.

Dokumenti

 • Kamatne stope na oročenu kunsku štednjudokument
 • Opće informacije Oročena štednja s jednokratnom uplatomdokument
Print