Prijava

Kunski krediti

ImexBanka
  • Iznos kredita: od 7.500 do 225.000 HRK
  • Rok otplate:

                - od 2 do 12 godina (za iznose od 38.501 do 225.000 kuna)

                - od 2 do 7 godina (za iznose do 38.500 kuna)  

    • Godišnja kamatna stopa, promjenjiva:
     • 6,94% (EKS od 7,45%) za klijente Banke*
    • Naknada: 0.50% od iznosa kredita min 200 kn max 1.000 kn za klijente Banke*

   *Status klijenta Imex banke ostvarujete ako imate otvoren ili u otvaranju tekući račun s redovnim priljevom mjesečnih primanja  (plaća ili mirovina) te ugovorenom uslugom internet bankarstva.

   Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 225.000 HRK
   Iznos (u HRK) Status klijenta Kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u HRK) Ukupan iznos za otplatu (u HRK) Efektivna kamatna stopa**
   225.000 DA 6,94% 12 god. 1.000 kn 2.306.67 337.651,06 7,45%

    *6MNRS3 primjenjiv od 01.07.2021. iznosi 0,13%. Fiksni dio kamate iznosi 6,81%

   **Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,45%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 225.000 kuna, kamatna stopa 6,94%, rok otplate 12 god., naknada 1.000 kn, interkalarna kamata za jedan mjesec, uključen trošak vođenja TRG od 12 kn i usluge Imexnet On-line bankarstva od 10 kn, bez police osiguranja života.

   Korisnici kredita

   Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci u nenamjenskim kreditima građana mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

   Potrebna dokumentacija

   Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

   Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

   Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

   Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, potvrdu o visini dohotka i primitaka porezne uprave.

   Obvezni instrumenti osiguranja
   • Izjava o zapljeni plaće korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika
   • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika
   Dodatni instrumenti osiguranja – za iznose preko 75.000 kuna
    • riziko polica Korisnika kredita- osiguranje za slučaj smrti korisnika kredita s padajućom osiguranom svotom u 100% iznosu kredita, osigurava se smrt osobe za vrijeme trajanja ugovora o kreditu, svota je padajuća na način da je uvijek jednaka iznosu nedospjele i neotplaćene glavnice kredita ili klasična polica osiguranja života s osiguranom svotom za doživljenje isteka osiguranja, u iznosu od 10% osigurane svote od iznosa kredita, vinkulirana i založena u korist Banke, jednokratna uplata premije, unaprijed za cijelo vrijeme trajanja osiguranja (kredita) ili klasična polica osiguranja života s osiguranom svotom za doživljenje isteka osiguranja, u iznosu od 15% osigurane svote od iznosa kredita, vinkulirana i založena u korist Banke, uz višekratno plaćanje premije (mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili kreditno sposoban jamac.
    • Ostali instrumenti osiguranja na zahtjev kreditne komisije.

      

    Osnovna dokumentacija

    Opće informacije o usluzi - Nenamjenski krediti HRK

    • Opće informacije o Nenamjenskom kreditu HRKdokument

    Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

    • Referentne kamatne stope 2021.dokument
    Letak za nenamjenski kredit u kunama možete preuzeti ovdje
    Zahtjev za kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
    Print