Prijava

Devizna štednja

ImexBanka
 • Povoljne kamatne stope
 • Bez naknade za prijevremeno razročavanje
 • Mogućnost prijevremene isplate kamate: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje (Rentna štednja)
 • Za oročenje u eurima fiksna kamatna stopa za rokove oročenja 24 i 36 mjeseci niža je od promjenjive za
  0,30 postotnih poena
 • Mogućnost prekida oročenja uz priznavanje kamate  po stopi utvrđenoj za razdoblje proteklo od dana oročenja do dana prekida oročenja, osim za  oročenja preko 12 mjeseci kada se kod prijevremenog razročenja obračunava kamatna stopa po viđenju (a vista).

 

Kamatne stope za štednju u eurima (EUR)
Iznos štednog uloga u EUR Fiksne kamatne stope*  Promjenjive kamatne stope*
  1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj.
svi iznosi
0,05 0,05 0,05 0,15 0,50 0,55

*Fiksne kamatne stope ugovaraju se za rokove dospjeća 1, 3, 6 i 12 mjeseci
**Promjenjive kamatne stope ugovaraju se za rokove dospjeća 24 i 36 mjeseci

Kamatne stope za štednju u USD
Iznos štednog uloga u USD Fiksne kamatne stope
  1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj.
svi iznosi
0,00 0,00 0,00 0,00   -
  -
* Kamatne stope vrijede samo za prolongate postojećih ugovora, novi polozi se ne primaju.

 • Povoljne kamatne stope
 • Bez naknade za prijevremeno razročavanje
 • Fiksne kamatne stope za sve rokove oročenja
 • Mogućnost prijevremene isplate kamate: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje (Rentna štednja)
 • Mogućnost prijevremenog razročavanja (izuzev Rentne štednje)
 • U slučaju prijevremenog razročavanja priznaje se kamata za izdržanu ročnost za ugovore do (uključujući i) 12 mjeseci
Godišnje kamatne stope u ostalim valutama (CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, GBP)
Iznos štednog uloga
Fiksne kamatne stope
  1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj.
svi iznosi
0,00 0,00 0,00 0,00    -
   -

* Kamatne stope vrijede samo za prolongate postojećih ugovora, novi polozi se ne primaju.

Efektivne kamatne stope jednake su nominalnim kamatnim stopama.

Rentna oročena štednja omogućuje Vam raspolaganje ostvarenom kamatom prije isteka roka oročenja. Poput rente, iznos kamate predstavlja redoviti prihod i automatski se prenosi na Vaš račun.

Dinamiku isplate odabirete sami:

 • mjesečno,
 • tromjesečno,
 • polugodišnje ili
 • godišnje

Imex banka izašla je u susret svojim štedišama tretirajući kamatnu stopu na rentnu štednju jednako kao i na klasičnu oročenu štednju. Valute, iznosi, kamatne stope i rokovi oročenja kod rentne štednje potpuno su jednaki kao i kod klasične oročene štednje gdje se kamata isplaćuje po dospjeću štednog uloga.

Rentnu oročenu štednju možete ugovoriti na iznose preko 5.000 EUR ili u protuvrijednosti drugih valuta, na rok od 6, 12, 24 i 36 mjeseci.

Kod rentne štednje nije moguće prijevremeno raskinuti ugovor o štednji.

Za sve devizne uloge po viđenju kamatna stopa je 0,05%.

Dokumenti

 • Kamatne stope na oročenu deviznu štednju u EURdokument
 • Godišnje kamatne stope i maxi premije na oročenu deviznu štednju u USDdokument
 • Godišnje kamatne stope na oročenu deviznu štednju u CHF i ostalim valutamadokument
 • Opće informacije_oročena štednja s jednokratnom uplatomdokument
Print