Prijava

Građani

ImexBanka

Imex@NET za građane

Usluga je namjenjena fizičkim osobama s namjerom da olakša svakodnevni rad s novčanim transakcijama

Detaljne informacije su dostupne unutar Imex@Net  aplikacije na svakom od menija pod opcijom Upute  i u uputama koje su dostupne na web stranici Imex banke unutar menija Internet bankarstva:

Informacije o ovoj usluzi možete zatražiti i putem net@imexbanka.hr  ili pozivom na broj 021 406 128.

Dokumenti

  • Imex@NET pristupnica za građanedokument
  • Uputa za korištenje Imex@NET internet bankarstva za građanedokument
Print