Prijava

Građani

ImexBanka

Krediti

 • Zahtjev za kreditdokument
 • Potvrda poslodavcadokument
 • Obrazac za sudužnika/jamca (ako je potreban)dokument
 • Zahtjev za kredit uz policu osiguranja životadokument

Tekući račun

 • Pristupnica za tekući račundokument
 • Zahtjev za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu dokument

Internet bankarstvo

 • Imex@NET pristupnica za građanedokument

MasterCard kreditna kartica

 • Pristupnica za MasterCard Standard kreditnu karticu (charge) dokument
 • Opći uvjeti MasterCard Standard kreditne kartice (charge)dokument
 • Pristupnica za MasterCard Standard revolving kreditnu karticudokument
 • Opći uvjeti MasterCard Standard revolving kreditne karticedokument

Potrebna dokumentacija za obradu kreditnog zahtjeva

Print