Prijava

Nenamjenski krediti do 4 godine od 5,99%

ImexBanka
  • Iznos kredita: od 1.000 do 10.000 EUR
  • Rok otplate: od 2 do 4 godine
  • Kamatna stopa: 5,99% promjenjiva, 6,29% fiksna
  • EKS: 8,63% uz promjenjivu kamatnu stopu, 8,98% uz fiksnu kamatnu stopu

 

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 7.000 EUR uz promjenjivu kamatnu stopu
Iznos (u EUR) Status klijenta Promjenjiva kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
7.000 NE 5,99% 4 god. 0,25% 164,36 8.243,45 8,63%

* 6M EURIBOR primjenjiv od 27.03.2024. iznosi 3,855%. Fiksni dio kamate iznosi 2,135%.

** Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za korisnike koji nemaju status klijenta Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 8,63 %. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 7.000 EUR, kamatna stopa 5,99%, rok otplate 4 god., naknada za obradu 0,25%, CPI riziko polica sa jednokratnom premijom od 302,11 EUR i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

 

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 7.000 EUR uz fiksnu kamatnu stopu
Iznos (u EUR) Status klijenta Fiksna kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
7.000 NE 6,29% 4 god. 0,25% 165,33 8.293,89 8,98%

**Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za korisnike koji nemaju status klijenta Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 8,98%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 7.000 EUR, kamatna stopa 5,99%, rok otplate 4 god., naknada za obradu 0,25%, CPI riziko polica sa jednokratnom premijom od 304,57 EUR i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

Obvezni instrumenti osiguranja

Svi klijenti:
Izjava o zapljeni po pristanku dužnika i ostalih sudionika u kreditu.
Zadužnica korisnika kredita i ostalih sudionika u kreditu.
CPI riziko polica koja pokriva: 100% iznosa kredita u slučaju smrti dužnika  (bolest ili nezgoda) te minimalno 6 anuiteta u slučaju radne nesposobnosti (bolovanje) i nezaposlenosti (otkaza), a koja je vinkulirana u korist Banke, za sve klijente osim umirovljenika. Za iste je obavezan namjeski oročen depozit 5% iznosa kredita.
 Osnovna dokumentacija

  • Zahtjev za kreditdokument
  • Potvrda poslodavcadokument
  • Uvjerenje za sudužnika/jamca(ako je potreban)dokument

Opće informacije o usluzi - Nenamjenski krediti u eurima do 10.000 EUR

  • Opće informacije o Nenamjenskom kreditu do 10.000 EURdokument

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2023.dokument
Letak za nenamjenski kredit u eurima do 4 godine možete preuzeti ovdje
Print