Prijava

Nenamjenski krediti do 4 godine od 3,90%

ImexBanka
  • Iznos kredita: od 1.000 do 10.000 EUR
  • Rok otplate: od 2 do 4 godine
  • Kamatna stopa: 3,90% promjenjiva, 4,50% fiksna
  • EKS: 4,13% uz promjenjivu kamatnu stopu, 4,76% uz fiksnu kamatnu stopu

 

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 4.000 EUR uz promjenjivu kamatnu stopu-umirovljenici
Iznos (u EUR) Status klijenta Promjenjiva kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
4.000 NE 3,90% 4 god. 0,25% 90,14 4.349,54 4,13%

* 6M EURIBOR primjenjiv od 01.01.2023. iznosi 2,311%. Fiksni dio kamate iznosi 1,589%.
**Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za korisnike koji nemaju status klijenta Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,13%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 4.000 EUR, kamatna stopa 3,90%, rok otplate 4 god., naknada za obradu 0,25%, namjenski oročen depozit u visni 200 EUR i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 7.000 EUR uz promjenjivu kamatnu stopu-zaposleni klijenti
Iznos (u EUR) Status klijenta Promjenjiva kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
7.000 NE 3,90% 4 god. 0,25% 157,74 7.882,21 6,11%

* 6M EURIBOR primjenjiv od 01.01.2023. iznosi 2,311%. Fiksni dio kamate iznosi 1,589%.
 ** Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za korisnike koji nemaju status klijenta Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,11%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 7.000 EUR, kamatna stopa 3,90%, rok otplate 4 god., naknada za obradu 0,25%, CPI riziko polica sa jednokratnom premijom od 270 EUR i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 4.000 EUR uz fiksnu kamatnu stopu-umirovljenici
Iznos (u EUR) Status klijenta Fiksna kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
4.000 NE 4,50% 4 god. 0,25% 91,21 4.403,37 4,76%

**Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za korisnike koji nemaju status klijenta Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,76%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 4.000 EUR, kamatna stopa 4,50%, rok otplate 4 god., naknada za obradu 0,25%, namjenski oročen depozit u visni 200 EUR i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 7.000 EUR uz fiksnu kamatnu stopu-zaposlenici
Iznos (u EUR) Status klijenta Fiksna kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
7.000 NE 4,50% 4 god. 0,25% 159,62 7.971,01 6,76%

**Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za korisnike koji nemaju status klijenta Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,76%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 7.000 EUR, kamatna stopa 4,50%, rok otplate 4 god., naknada za obradu 0,25%, CPI riziko polica sa jednokratnom premijom od 270 EUR i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

Obvezni instrumenti osiguranja

Svi klijenti:
Izjava o zapljeni po pristanku dužnika i ostalih sudionika u kreditu.
Zadužnica korisnika kredita i ostalih sudionika u kreditu.
i
Zaposleni klijenti:
CPI riziko polica koja pokriva: 100% iznosa kredita u slučaju smrti dužnika  (bolest ili nezgoda) te minimalno 6 anuiteta u slučaju radne nesposobnosti (bolovanje) i nezaposlenosti (otkaza), a koja je vinkulirana u korist Banke. 
Umirovljenici:
Namjenski oročen depozit 5% iznosa kredita.Osnovna dokumentacija

Opće informacije o usluzi - Nenamjenski krediti u eurima do 10.000 eur od 3,90%

  • Opće informacije o Nenamjenskom kreditu u eurima do 10.000 eur od 3,90%dokument

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2023.dokument
Print