Prijava

Nenamjenski krediti u kunama do 4 godine od 3,95%

ImexBanka
  • Iznos kredita: od 7.500 do 75.000 HRK
  • Rok otplate: od 2 do 4 godine
  • Kamatna stopa: 3,95% promjenjiva, 4,50% fiksna
  • EKS: 6,25% uz promjenjivu kamatnu stopu, 6,84% uz fiksnu kamatnu stopu

 

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 50.000 KUNA uz promjenjivu kamatnu stopu
Iznos (u HRK) Status klijenta Promijenjiva kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u HRK) Ukupan iznos za otplatu (u HRK) Efektivna kamatna stopa**
50.000 NE 3,95% 4 god. 0,25% 1.127,83 56.428,12
6,25%

*6MNRS3 primjenjiv od 01.07.2021. iznosi 0,13%. 

**Fiksni dio kamate iznosi 3,82% **Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za klijente Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,25%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 50.000 kn, kamatna stopa 3,95%, rok otplate 4 god., naknada za obradu 0,25%, CPI riziko polica sa jednokratnom premijom od 2.000 kn i interkalarna kamata za cijeli mjesec.


Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 50.000 KUNA uz fiksnu kamatnu stopu
Iznos (u HRK) Status klijenta Promijenjiva kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u HRK) Ukupan iznos za otplatu (u HRK) Efektivna kamatna stopa**
50.000 NE 4,50% 4 god. 0,25% 1.140,17 57.043,73
6,84%

**Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za klijente Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,84%.Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 50.000 kn, kamatna stopa 4,50%, rok otplate 4 god., naknada za obradu 0,25%, CPI riziko polica sa jednokratnom premijom od 2.000 kn i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

Korisnici kredita

Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci u nenamjenskim kreditima mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici. 

Potrebna dokumentacija

Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak. 

Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, potvrdu o visini dohotka i primitaka porezne uprave.

Obvezni instrumenti osiguranja

Svi klijenti:
Izjava o zapljeni po pristanku dužnika i ostalih sudionika u kreditu.
Zadužnica korisnika kredita i ostalih sudionika u kreditu.
i
Zaposleni klijenti:
CPI riziko polica koja pokriva: 100% iznosa kredita u slučaju smrti dužnika  (bolest ili nezgoda) te minimalno 6 anuiteta u slučaju radne nesposobnosti (bolovanje) i nezaposlenosti (otkaza), a koja je vinkulirana u korist Banke. 
Umirovljenici:
Namjenski oročen depozit 5% iznosa kredita.Osnovna dokumentacija

Opće informacije o usluzi - Nenamjenski kredit u kunama do 4 godine

  • Opće informacije o Nenamjenskom kreditu u kunama do 4 godinedokument

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2021.dokument
Letak za nenamjenski kredit u kunama do 4 godine možete preuzeti ovdje
Zahtjev za kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
Print