Prijava

Obavijesti

ImexBanka
25.02.2021.

Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja usluga Imex@NET on - line bankarstva za potrošače i nepotrošače u primjeni od 01.05.2021.

Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja usluga Imex@NET on - line bankarstva za potrošače i nepotrošače u primjeni od 01.05.2021.
Print