Prijava

Članak

ImexBanka
11.12.2019.

Obavijest o pravima potrošača iz područja platnog prometa

Europska komisija objavila je standardiziranu elektroničku brošuru za sve države članice u kojoj se navode temeljna prava potrošača koja proizlaze iz Direktive o platnim uslugama (PSD2) i povezanog prava Unije. Republika Hrvatska navedenu je Direktivu prenijela u Zakon o platnom prometu.

Imex banka d.d. objavljuje elektroničku brošuru u skladu s člankom 73. Zakona o platnom prometu (članak 106. PSD2).

Obavijest o pravima potrošača iz područja platnog prometa

Print