Prijava

Članak

ImexBanka
31.03.2011.

Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2010.

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija Imex banka d.d. Split objavljuje slijedeće informacije vezane uz:
1. jamstveni kapital
2. stopu adekvatnosti jamstvenog kapitala.

Preuzimanje dokumenta:  Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2010.Print