Prijava

Članak

ImexBanka
24.01.2011.

Novi nenamjenski krediti u Imex banci

Imex banka pripremila je nove povoljne nenamjenske gotovinske kredite za građane do iznosa od 30.000 EUR. Maksimalan rok otplate kredita je 10 godina uz kamatnu stopu od 9,30 posto za klijente Banke, odnosno 9,85 posto za građane bez statusa klijenta. Krediti bez jamaca mogu se ostvariti do iznosa od 5.000 EUR i namijenjeni su osobama zaposlenima u državnim tvrtkama i dioničkim društvima, te osobama zaposlenima u društvima s ograničenom odgovornošću i obrtima s više od 30 djelatnika. Posebna pogodnost dostupna je umirovljenicima koji mogu ostvariti kredit u iznosu od 3.000 EUR uz 9 posto kamatne stope bez jamaca i garantnog depozita. Za detaljnije uvjete i potrebnu dokumentacije kliknite ovdje.
Print