Prijava

Članak

ImexBanka
08.03.2010.

Otvorena nova poslovnica u Imotskom

Imex banka d.d. otvorila je novu poslovnicu u Imotskom. Nova poslovnica nalazi se na adresi Šetalište Stjepana Radića 21. Nova poslovnica Imex banke klijentima nudi sve bankarske usluge, uključujući štednju, tekuće račune, kartice, kredite, internet bankarstvo i ostalo. Povodom otvaranja poslovnice u Imotskom, banka je pripremila niz pogodnosti za nove klijente. Tako građani mogu oročiti štednju uz kamatnu stopu do 7,10%, ugovoriti vođenje tekućeg računa bez naknade ili vrišiti plaćanje režijskih troškova na šalterima, bez plaćanja naknade. Pogodnosti su ograničenog trajanja.

Nova poslovnica u Imotskom otvorena je radnim danom od 8,00 do 15,00 te subotom od 8,00 do 12,00 sati.

Kontakt podaci poslovnice u Imotskom:

Adresa: Šetalište Stjepana Radića 21, 21260 Imotski

Telefon: 021/841-671

Fax: 021/842-374

e-mail: p.imotski@imexbanka.hr

www.imexbanka.hr

Print