Prijava

Članak

ImexBanka
16.10.2007.

Krediti za kupnju dionica INA-industrije nafte d.d.


Imex banka pripremila je građanima kredite za kupnju dionica INA-industrije nafte d.d. uz iznimno povoljne uvjete i izbor između dva modela otplate. Krediti se odobravaju od 16.10.2007. do 9.11.2007.

Zahtjev za kredit za kupnju dionica
Uvjerenje o statusu i visini plaće

Iznos kredita: do 31.000 kuna

Kamatna stopa: - 8,90% (za klijente banke)
                               - 9,50% (za građane bez statusa klijenta banke)

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: ne naplaćuje se

Naknada za obradu kredita: 500 kuna, jednokratno unaprijed

Potrebna dokumentacija: - zahtjev za kredit za kupnju dionica
                                                 - kopija osobne iskaznice (ako osobna iskaznica nema JMBG, potrebno je priložiti 
                                                    i dokument koji sadrži JMBG)
                                                 - uvjerenje o statusu i visini plaće ovjereno od strane poslodavca ili potvrda 
                                                    o visini mirovine izdana od strane HZMO
                                                 - Obvezujuća ponuda za kupnju dionica INA-industrije nafte d.d. izdana od
                                                    Zagrebačke banke d.d.

Važno: Prije podnošenja Obvezujuće ponude potrebno je otvoriti tekući račun u Imex banci, te naznačiti broj 
             tekućeg računa na Obvezujućoj ponudi.

Osiguranje: - založene dionice INA-industrije nafte d.d.
                       - izjava o suglasnosti korisnika kredita ili sudužnika o zapljeni računa ovjerena kod javnog 
                         bilježnika

Model otplate 1: Rok povrata do 1 godina (može se izabrati otplata cijelog kredita po dospjeću dok se
                               mjesečno plaćaju samo kamate ili otplata kredita u jednakim mjesečnim anuitetima)

Model otplate 2: Rok povrata od 1 do 5 godina (kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima)

Pravo na kredit ostvaruju svi zaposlenici i ranije zaposleni u društvima koja čine INA Grupu. Ako korisnik
                              kredita nije zaposlen, pravo na kredit može ostvariti uz sudužništvo zaposlene osobe ili
                              umirovljenika.

Uvjerenje o statusu i visini plaće za sudužnika (samo ako korisnik kredita nije zaposlen ili ne prima mirovinu)

Status klijenta:

Status klijenta ostvaruje se otvaranjem tekućeg računa s redovnim mjesečnim primanjima ili uz otvoren štedni račun s minimalno 2.500,00 EUR štednje ili u protivrijednosti druge valute minimalno 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit (bez obzira je li štedni ulog oročen ili nije).

Status klijenta koji donosi povoljnije uvjete za kredit možete steći odmah po otvaranju tekućeg računa, uz dogovor s Bankom da u roku od 2 mjeseca usmjerite redovni priljev na tekući račun. Ukoliko se primanja u dogovorenom roku ne usmjere na tekući račun, kamatna stopa na kredit obračunava se po uvjetima za građane bez statusa klijenta.

Efektivna kamatna stopa:

Za model otplate 1 (po dospjeću):
11,11% - za klijente banke
11,78 % - bez statusa klijenta banke

Za model otplate 2 (u anuitetima):
10,03 % - za klijente banke
10,68 % - bez statusa klijenta banke

Print