Prijava

Članak

ImexBanka

Članci za 2011

02.12.2011.

Poslovni rezultati Imex banke d.d. 30.11.2011.

Prema financijskim izvještajima na dan 30.11.2011. Imex banka d.d. bilježi dobit koja iznosi 31,4 milijun HRK, dok je ukupna aktiva u porastu gotovo 25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi milijardu i 941 milijun kuna. Ukupni depoziti su porasli 23% i iznose milijardu i 580 milijuna HRK. Štednja građana čini 75% ukupnih depozita i bilježi značajan porast od gotovo 28% u odnosu na kraj studenog prošle godine.
14.11.2011.

Poslovni rezultati Imex banke d.d. 31.10.2011.

Prema financijskim izvještajima  na dan 31.10.2011. Imex banka d.d. bilježi dobit koja iznosi 26,7 milijuna HRK, što je porast od 286% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupna aktiva u porastu je 28%  u odnosu na isto razdoblje prošle godine i  iznosi milijardu i 945 milijuna kuna.
12.10.2011.

Poslovni rezultati Imex banke d.d. 30.09.2011.

Prema financijskim izvještajima na dan 30.09.2011. Imex banka d.d. bilježi dobit koja iznosi 23,5 milijuna HRK, što je porast od 78% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupna aktiva u porastu je 28% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi milijardu i 897 milijuna kuna
02.09.2011.

Poslovni rezultati Imex banke d.d. 31.08.2011.

Prema financijskim izvještajima na dan 31.08.2011. štednja građana u Imex banci d.d. iznosi 1.102 milijuna kuna što čini 71% ukupnih depozita u banci i bilježi porast od gotovo 32% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
18.08.2011.

Poslovni rezultati Imex banke d.d. 31.07.2011.

Prema financijskim izvještajima na dan 31.07.2011. štednja građana u Imex banci d.d. iznosi 1.083 milijuna kuna što čini 72% ukupnih depozita u banci i bilježi porast od 31% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
12.07.2011.

Polugodišnji poslovni rezultati Imex banke d.d.

Prema financijskim izvještajima Imex banke d.d. na dan 30.06.2011. godine imovina banke porasla je  za 29,50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 1.805 milijuna kuna. Ukupni prihodi na spomenuti datum iznose 74,4 milijuna kuna i porasli su za 12%, a dobit iznosi 9,5 milijuna kuna i veća je za 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
09.06.2011.

Poslovni rezultati Imex banke d.d. 31.05.2011.

Prema financijskim izvještajima na dan 31.05.2011. Imex banka bilježi dobit koja iznosi 12,1 milijuna kuna, što je porast od 9,43% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupna aktiva u porastu je za 26,77% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 1.780 milijuna kuna.
Ukupni depoziti bilježe porast od 25,65% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 1.421 milijun kuna. Štednja građana čini 74% ukupnih depozita i bilježi porast od 33,52% u odnosu na kraj svibnja prošle godine. Ukupni prihodi veći su za 11,59% i iznose 61,2 milijuna kuna.
11.05.2011.

Poslovni rezultati Imex banke d.d. 30.04.2011.

Prema financijskim izvještajima na dan 30.04.2011. štednja građana u Imex banci d.d. iznosi 1.017 milijuna kuna što čini 74% ukupnih depozita u banci i bilježi porast od 35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
Print