Prijava

Članak

ImexBanka

Članci za srpanj 2011

12.07.2011.

Polugodišnji poslovni rezultati Imex banke d.d.

Prema financijskim izvještajima Imex banke d.d. na dan 30.06.2011. godine imovina banke porasla je  za 29,50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 1.805 milijuna kuna. Ukupni prihodi na spomenuti datum iznose 74,4 milijuna kuna i porasli su za 12%, a dobit iznosi 9,5 milijuna kuna i veća je za 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Print