Prijava

Članak

ImexBanka

Članci za lipanj 2011

09.06.2011.

Poslovni rezultati Imex banke d.d. 31.05.2011.

Prema financijskim izvještajima na dan 31.05.2011. Imex banka bilježi dobit koja iznosi 12,1 milijuna kuna, što je porast od 9,43% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupna aktiva u porastu je za 26,77% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 1.780 milijuna kuna.
Ukupni depoziti bilježe porast od 25,65% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 1.421 milijun kuna. Štednja građana čini 74% ukupnih depozita i bilježi porast od 33,52% u odnosu na kraj svibnja prošle godine. Ukupni prihodi veći su za 11,59% i iznose 61,2 milijuna kuna.
Print