Prijava

Članak

ImexBanka

Članci za travanj 2016

12.04.2016.

SEPA informacije za klijente Banke


SEPA (engl. Single Euro Payments Area), Jedinstveno područje plaćanja u eurima, omogućuje stvaranje jedinstvenog tržišta za platne usluge
Print