Prijava

Članak

ImexBanka

Članci za travanj 2011

11.04.2011.

Poslovni rezultati za prvi kvartal 2011. g.

Prema financijskim izvještajima Imex banke d.d. na dan 31.3.2011. godine imovina banke porasla je  za 23% i iznosi 1.671 milijun kuna. Ukupni prihodi na spomenuti datum iznose 35,5 milijuna kuna i porasli su za 11%, a dobit iznosi 5,2 milijuna kuna i veća je za 35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Print