Prijava

Članak

ImexBanka

Članci za travanj 2010

27.04.2010.

Niže kamatne stope na kredite

Banka je snizila kamatne stope na nenamjenske kredite te one sada iznose od 10,50% do 10,90%. Banka uvodi nove kreditne linije za umirovljenike...
Print