Prijava

Stambeni krediti u suradnji s partnerima Banke - graditeljima

ImexBanka
 • Bez naknade
 • Mogućnost izbora između kunskih i kredita u eurima

Osnovna dokumentacija (za sve iznose kredita)

Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz koje je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci,  potvrdu o visini dohotka i primitaka porezne uprave.

Dodatna dokumentacija (za iznose kredita preko 10.000 EUR-a / 75.000 kuna)

 • Dokaz o vlasništvu nekretnine – original izvatka iz zemljišne knjige (ne stariji od mjesec dana)
 • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine

Osnovni instrumenti osiguranja (za sve iznose kredita)

 • Izjava o zapljeni plaće korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika
 • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika

Dodatni instrumenti osiguranja (za iznose kredita preko 10.000 EUR-a / 75.000 kn)

 • Hipoteka na nekretnini u korist banke u omjeru minimalno 1:1
 • Polica osiguranja od osnovnih rizika nekretnine vinkulirana u korist banke
 • Supružnik sudužnik
 • Ostali instrumenti osiguranja na zahtjev kreditne komisije


 • Zahtjev za kreditdokument
 • Potvrda poslodavcadokument
 • Uvjerenje za sudužnika/jamca (ako je potreban)dokument

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

 • Referentne kamatne stope 2020.dokument

Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kredita

 • Informacije o postupku odobravanja stambenog potrošačkog kreditadokument
 • Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu uz VK EURdokument
 • Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu u kunamadokument
Letak za stambeni kredit u suradnji s partnerima Banke možete preuzeti ovdje
Zahtjev za kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
Print