Prijava

Stambeni krediti - adaptacijski

ImexBanka

 

 • Namjena kredita: za adaptaciju, uređenje ili opremanje stambenog prostora
 • Iznos kredita: od 1.000 do 300.000 EUR-a
 • Rok otplate: od 2 do 15 godina
 • Kamatne stope, promjenjive:

       -                6,49% za klijente Banke*

       -                6,99% za korisnike kredita bez statusa klijenta

 • Naknada: 1.00% iznosa odobrenog kredita
 • Isplata 40% sredstava namjenski, a 60% nenamjenski na račun korisnika kredita.
         

*Status klijenta ostvarujete ako imate otvoren ili u otvaranju tekući račun s redovnim priljevom mjesečnih primanja (plaća ili mirovina)  te ugovorenom uslugom internet bankarstva.

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 30.000 EUR
Iznos (u EUR) Status klijenta Kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
30.000 DA 6,49% 15 god. 1% 261,17 47.310,60 6,85%
30.000 NE 6,99% 15 god. 1% 269,48 48.806,40 7,39%

Kreditna sposobnost

Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih , zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

Potrebna dokumentacija: 

Osnovna dokumentacija (za sve iznose kredita)

Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava
dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz koje je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, potvrdu o visini dohotka i primitaka porezne uprave.

Dodatna dokumentacija (za iznose kredita preko 10.000 EUR-a)

  • Dokaz o vlasništvu nekretnine – original izvatka iz zemljišne knjige (ne stariji od mjesec dana)
  • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine

Obvezni instrumenti osiguranja

 • Izjava o zapljeni plaće  korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika
 • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika

Dodatni instrumenti osiguranja (za iznose kredita preko 10.000 EUR-a)

 • Fiducija (prijenos prava vlasništva) na nekretnini u korist banke u omjeru minimalno 1:1,45
 • Polica osiguranja od osnovnih rizika nekretnine vinkulirana u korist banke
 • Supružnik sudužnik
 • Ostali instrumenti osiguranja na zahtjev kredite komisije.

Osnovna dokumentacija

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

 • Referentne kamatne stope 2017.1dokument
Letak za kredit za adaptaciju i uređenje stambenog prostora možete preuzeti ovdje

Zahtjev za nenamjenski kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
Print