Prijava

Krediti za refinanciranje obveza

ImexBanka
 • Iznos kredita: od 1.000 do 20.000 EUR

 • Rok otplate:

          - od 4 do 10 godina (za iznose od 5.001 do 20.000 eura)
          - od 4 do 7 godina (za iznose do 5.000 eura)

  • Godišnje kamatne stope, promjenjiva: 6,99% (EKS od 7.64%) za klijente banke*
   • ​​Naknada: 0.5% od iznosa kredita, minimalno 200 kn  

   *Status klijenta Imex banke ostvarujete ako imate otvoren ili u otvaranju tekući račun s redovnim priljevom mjesečnih primanja (plaća ili mirovina) te ugovorenom uslugom internet bankarstva.

   Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 20.000 EUR
   Iznos (u EUR) Status klijenta Kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
   20.000 DA 6,99% 10 god. 0.50% 232,11 28.424,50
   7.64%

    *6MNRS3 primjenjiv od 01.01.2020. iznosi 0,35%. Fiksni dio kamate iznosi 6,64%. 
   **Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,64% za klijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 20.000 EUR, kamatna stopa 6,99%, rok otplate 10 god., naknada 0,50%, interkalarna kamata za jedan mjesec, uključen trošak vođenja TRG od 12 kn i usluge Imexnet od 10 kn, bez police osiguranja života.

   Korisnici kredita

   Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d. koji posluju bez gubitka posljednje tri godine i nemaju ni jedan dan blokade u posljednjih 6 mjeseci, zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 20 i više zaposlenih koji posluju bez gubitka posljednje tri godine i nemaju ni jedan dan blokade u posljednjih 6 mjeseci.

   Potrebna dokumentacija

   Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

   Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, potvrdu o visini dohotka i primitaka porezne uprave te obrtnicu.

   Obvezni instrumenti osiguranja

   • Izjava o zapljeni plaće korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika
   • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika
   • Supružnik sudužnik bez obzira je li zaposlen ili nije.

   Dodatni instrumenti osiguranja

   • Polica osiguranja života  ili kreditno sposoban jamac
   • Ostali instrumenti osiguranja na zahtjev kreditne komisije

   Osnovna dokumentacija

   Opće informacije o usluzi - Krediti za refinanciranje obveza

   • Opće informacije o Kreditu za refinanciranjedokument

   Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

   • Referentne kamatne stope 2020.dokument
   Letak za kredit za refinanciranje obveza  možete preuzeti ovdje
   Zahtjev za kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
   Print