Prijava

AKCIJA Uvijek se može

ImexBanka

• Iznos kredita: od 7.500 do 75.000 HRK

• Rok otplate:

             - od 2 do 7 godina

• Godišnja kamatna stopa:

4,50% (6M NRS3=0,41+MARŽA=4,09) godišnja promjenjiva

ili

5,50% godišnja fiksna

• Naknada:

bez naknade za klijente koji izvrše prijenos redovnih primanja u Imex banku d.d. uz ugovaranje usluge Imexnet On-line bankarstva.

0,50% jednokratno unaprijed na iznos odobrenog kredita, minimalno 200 kn, iz sredstava kredita za ostale klijente (bez statusa klijenta Banke).

 

REPREZENTATIVNI PRIMJER KREDITA U IZNOSU OD 50.000 kn uz promjenjivu kamatnu stopu

 

Iznos (u kn) Status klijenta Promjenjiva kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u kn) Ukupan iznos za otplatu (u kn) Efektivna kamatna stopa**
50.000 DA 4.50% 7 god. - 695,01 61.319,94 6,12%


*6MNRS3 primjenjiv od 01.01.2019. iznosi 0,41%, fiksna marža 4,09%.

**Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za klijente Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,12%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 50.000 kn, kamatna stopa 4,50%, rok otplate 7 god., bez naknade za obradu, riziko polica sa jednokratnom premijom od 900 kn, mjesečni trošak naknade za vođenje tekućeg računa 12 kn, mjesečni trošak naknade za uslugu Imexnet On-line bankarstva 10 kn i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

 

 

REPREZENTATIVNI PRIMJER KREDITA U IZNOSU OD 50.000 kn uz fiksnu kamatnu stopu

Iznos (u kn) Status klijenta Fiksna kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u kn) Ukupan iznos za otplatu (u kn) Efektivna kamatna stopa**
50.000 DA 5.50% 7 god. - 718,50 63.335,56 7,17%


**Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za klijente Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,17%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 50.000 kn, kamatna stopa 5,50%, rok otplate 7 god., bez naknade za obradu, mjesečni trošak naknade za vođenje tekućeg računa 12 kn, mjesečni trošak naknade za uslugu Imexnet On-line bankarstva 10 kn i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

 


 


Korisnici kredita

Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci u nenamjenskim kreditima građana mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

Potrebna dokumentacija

  Zahtjev za kredit

  Potvrda poslodavca

  Uvjerenje za sudužnika/jamca

  Preslika važeće osobne iskaznice

  Tri posljednje ovjerene platne liste

Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, potvrdu o visini dohotka i primitaka porezne uprave.

 

Obvezni instrumenti osiguranja

    Izjava o zapljeni po pristanku dužnika i ostalih sudionika u kreditu.

    Zadužnica korisnika kredita i ostalih sudionika u kreditu.

    Opadajuća riziko polica 100% iznosa kredita vinkulirana u korist Banke, za sve klijente osim umirovljenika od 60 i više godina starosti. Za iste je obavezan namjenski oročen depozit 5% iznosa kredita.

    Ostali instrumenti osiguranja (namjenski depozit, sudužnik, kreditno sposoban   jamac i sl) na zahtjev Kreditne komisije/Kreditnog odbora.

Osnovna dokumentacija

Opće informacije o Nenamjenskom kreditu HRK do 75.000 kn

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

  • Referentne kamatne stope 2019.dokument
Letak za nenamjenski kredit u kunama možete preuzeti ovdje
Zahtjev za nenamjenski kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
Print